Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol

Prírodná rezervácia Čergov

   
Navrhovaná prírodná rezervácia Čergov sa nachádza v južnej časti pohoria Čergov, v oblasti medzi vrchmi Veľká Javorina a Dvoriská, na juh a západ od hlavného hrebeňa. Jej rozloha je 21 238 074 m2 (2123,81ha).
 
Hlavným dôvodom na vyhlásenie PR Čergov je vytvorenie územia bez priamych ľudských zásahov, v ktorom by sa vytvorila prirodzená ekologická rovnováha. Takéto územie bude mať v krajine mimoriadny význam z hľadiska vytvárania a upevňovania siete ekologických väzieb a bude slúžiť ako reálne fungujúce biocentrum s regionálnym aj nadregionálnym významom, ktoré bude zdrojom šírenia jednotlivých prirodzene sa vyvíjajúcich druhov a informácií do okolitej krajiny.
Do návrhu PR Čergov bolo zahrnuté územie, kde sú zastúpené relatívne málo narušené prevažne lesné ekosystémy, ktoré sa vyznačujú kompaktnosťou, mimoriadnou zachovalosťou štruktúry lesa, prirodzeným zastúpením drevín a bohatou biodiverzitou typických lesných druhov.
V neposlednom rade vytvorením bezzásahového územia možno v dôsledku nulového narúšania pôdneho a vegetačného krytu, v dôsledku akumulácie odumretej drevnej hmoty a následného zlepšovania pôdnych vlastností očakávať postupné zlepšovanie vodozádržnej schopnosti citlivej flyšovej oblasti povodia riečky Ľutinka, ktorá v poslednom období spôsobuje v dôsledku zvýšených vodných stavov značné materiálne škody.
 
Vymedzené územie sa navrhuje na ochranu v kategórii prírodná rezervácia s piatym stupňom ochrany. Platnosť § 16 Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa upravuje tak, že na celej ploche navrhovaného chráneného územia bude povolený voľný pohyb osôb, zber rastlín a plodov (to sa samozrejme nevzťahuje na zákonom chránené druhy), lyžovanie, jazda na koni a bivakovanie.

Žiadosť o vyhlásenie podalo Lesoochranárske zoskupenie VLK začiatkom júna 2009 na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove a v súčasnosti prebieha povoľovacie konanie.
 
Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcich dokumentoch:
 
Prečítané: 6463x, publikované: 28.2.2011, posledná aktualizácia: 6.3.2011
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS