Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Príroda>Prírodné pomery 

Geomorfologické pomery

   
Geomorfologické začlenenie územia je znázornené v nasledujúcej tabuľke:

Provincia Subprovincia Oblasť Celok
Západné Karpaty Vonkajšie Západné Karpaty Východné Beskydy Čergov
 
Čergov predstavuje samostatnú jednotku v oblasti Východných Beskýd, kde vystupuje ako najmasívnejší horský celok. Na severe susedí s Ľubovianskou vrchovinou, na severovýchode a východe s Ondavskou vrchovinou a na juhu a západe so Spišsko-šarišským medzihorím.

Pre Čergov je z hľadiska geomorfologickej stavby typické to, že sa v ňom vyníma z plošín, vplyvom retrográdnej erózie vyzdvihnutý kľukatý centrálny chrbát. Jeho dĺžka je približne 30 km a jednotlivými vrcholmi dosahuje výšku nad 1000 m n.m.
 
Začína na severozápade vrchom Dlhá (1006 m) a vedie cez Malý Minčol (1054 m) na najvyšší vrch pohoria - Minčol (1157 m). Odtiaľ chrbát klesá do sedla Ždiare (972 m), vedie sedlom Uhlisko a vrch Dvoriská (1057 m) až do najhlbšie položeného sedla hlavného chrbta - sedla Priehyby (822 m). V tomto mieste chrbát eróziou znížili zdrojnice Ľutinky a Tople.
Východná časť hlavného chrbta ďalej pokračuje cez vrch Hrašovík (1009 m), lúkami Pastierčaky na vrch Solisko a odtiaľ cez sedlo Lysina, vrch Veľká Javorina (1099 m) až na najvýchodnejší vrch hlavného chrbta - vrch Čergov (1050 m).
 
Z chrbta na všetky strany pohoria vybiehajú početné cca 900 m n.m. vysoké rázsochy (Ostrý kameň 1001 m - Lysá 1068 m - Trepeš 912 m, Pálenica 996 m - Jaseňov 914 m - Čekošov 842 m, Bukový vrch 1019 m - Žobrák 920 m a i.), navzájom oddelené úzkymi dolinami potokov, ktoré sa spätnou eróziou dostali hlboko do pohoria. Súbežne s hlavným chrbtom sa tiahne po jeho severnej strane podružný nižší chrbát pohoria.
 

Použitá literatúra:

Ďurček, J.: Čergov. Branisko. Šport, Bratislava, 1991221 s.
Midriak, R.: Ekologické vplyvy hospodárenia v lese na krajinu. (Prípadová štúdia z Čergova). Technická univerzita Zvolen, Zvolen, 199552 s.
  1. Ďurček, J.: Čergov. Branisko. Šport, Bratislava, 1991221 s.
  2. Midriak, R.: Ekologické vplyvy hospodárenia v lese na krajinu. (Prípadová štúdia z Čergova). Technická univerzita Zvolen, Zvolen, 199552 s.
 
Prečítané: 7770x, publikované: 8.12.2007, posledná aktualizácia: 6.3.2011
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS