Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Príroda>Prírodné pomery 

Hydrologické pomery

   
Po hydrickej stránke patrí oblasť Čergova do troch hlavných povodí:
  • Povodie Popradu s rozlohou 68 km2 a hlavným tokom Soliská
  • Povodie Bodrogu (čiastkové povodie Tople) s rozlohou 206 km2 s hlavnými tokmi Večný potok, Topľa, Slatvinec a Šibská voda.
  • Povodie Hornádu (čiastkové povodie Torysy) s rozlohou 126 km2 s hlavnými tokmi Kalinovský potok, Ľutinka, Drienický potok, Bernát, Ternianka a Sekčov.
Riečna sieť má vejárovitý tvar s výrazne jednostrannou orientáciou prítokov z pohoria.
 
Podľa režimu odtoku oblasť Čergova patrí približne rovnakou plochou do dvoch typov: snehovo-dažďového (najväčšia vodnosť pripadá na mesiace marec-máj, akumulácia na november-marec) a dažďovo-snehového (najväčšia vodnosť pripadá na mesiace marec-apríl, akumulácia v decemberi-februári).
 
Veľký vplyv na režim vôd majú dlhšie trvajúce zrážky najmä mimo vegetačného obdobia, ako aj topenie snehu. Menej intenzívne zrážky, najmä vo vegetačnom období zachytáva rastlinný (hlavne lesný) kryt a následne sa odparia, voda zo silných búrkových lejakov zväčša odtečie bez vsiaknutia.
 
Jediným významným zdrojom tvorby podzemnej vody sú atmosferické zrážky. Pieskovcové súvrstvia vytvárajú takmer úplne ohraničený komplex okolitými, zväčša ílovcovými vývojmi. Takéto ohraničenie, spolu s tým, že Čergov je kryhou vyzdvihnutou nad svoje okolie, vylučuje prestupy podzemných vôd zo susedných celkov.
 

Použitá literatúra:

Midriak, R.: Ekologické vplyvy hospodárenia v lese na krajinu. (Prípadová štúdia z Čergova). Technická univerzita Zvolen, Zvolen, 199552 s.
  1. Midriak, R.: Ekologické vplyvy hospodárenia v lese na krajinu. (Prípadová štúdia z Čergova). Technická univerzita Zvolen, Zvolen, 199552 s.
 
Prečítané: 6047x, publikované: 9.5.2007, posledná aktualizácia: 6.3.2011
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS