Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Príroda>Prírodné pomery 

Klimatické pomery

   
V oblasti prevláda oceánska klíma s kontinentálnymi prvkami: prejavuje sa neskorým nástupom jari so zvýšenými teplotami v jeseni v porovnaní s jarou. Podľa klimatických oblastí možno zaradiť väčšiu časť Čergova nad 700 m n.m. (67.7% územia) do chladnejšej oblasti, a to jej mierne chladného okrsku s priemernou ročnou teplotou vzduchu okolo 4 °C, v januári od -4°C do -7°C a v júli, kedy ja zároveň aj najviac slnečného svitu od 12 do 16 °C.
 
Centrálna časť Čergova (vo výškach nad 700 m n.m.) patriaca do chladnej oblasti, má ročný úhrn zrážok okolo 800 mm. Okrajové časti pohoria, ktoré zasahujú do mierne teplej klimatickej oblasti, majú 650-750 mm zrážok ročne. Zrážkové pomery ovplyvňuje popri nadmorskej výške aj morfológia územia. Pri prevládajúcich západných vetroch má mimoriadne málo zrážok údolná niva Torysy medzi Lipanmi a Prešovom 590-630 mm, naopak vrcholové časti Čergova dostanú aj nad 800 mm zrážok. Výpar z povrchu pôdy sa tam pohybuje od 450 do 500 mm, čo je relatívne vysoká hodnota. Priemerný počet dní so snehovou prikrývkou vo vrcholových častiach pohoria je 80-120, priemerné maximum snehovej pokrývky je 40-60 cm. Rozbor snehových zrážok signalizoval zvýšený obsah dusičnanov, síranov, chloridov a alkálií. Objavilo sa i znečistenie zinkom a olovom. Celkovo bola badateľná zvýšená kyslosť zrážok.
 

Použitá literatúra:

Midriak, R.: Ekologické vplyvy hospodárenia v lese na krajinu. (Prípadová štúdia z Čergova). Technická univerzita Zvolen, Zvolen, 199552 s.
Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ.: Príroda okresu Prešov a jej ochrana. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1987165 s.
  1. Midriak, R.: Ekologické vplyvy hospodárenia v lese na krajinu. (Prípadová štúdia z Čergova). Technická univerzita Zvolen, Zvolen, 199552 s.
  2. Palášthy, J., Dostál, Ľ., Cibuľková, Ľ.: Príroda okresu Prešov a jej ochrana. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1987165 s.
 
Prečítané: 6271x, publikované: 9.5.2007, posledná aktualizácia: 6.3.2011
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS