Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Všeobecne 

Kniha Ambrušovce a Baranie

   
Dedinky Ambrušovce a Baranie som si zamiloval, ako sa vraví, na prvý pohľad. Predstava, že tam vysoko v horách kedysi žili ľudia, sa mi zdala až neskutočná. Avšak pár zachovaných domčekov, zarovnaný terén po bývalom políčku, či cintoríny ukryté v lesoch, mi ani zďaleka neposkytovali o týchto obciach obraz, aký sa mi začal postupne vynárať štúdiom ich histórie. Obraz dvoch výnimočných obcí, v ktorých kedysi prekvital život, kde usadlosti lemovali brehy potokov a tiahli sa vysoko — až pod hrebeň Lysej hory do nadmorskej výšky takmer 1000 m. Obcí, ktoré boli z jednej strany obklopené terasovitými políčkami a rozsiahlymi kosenými a vypásanými horskými lúkami a z druhej strany lesmi hrubých bukov, jedlí, jaseňov a javorov.

 Kniha Ambrušovce a Baranie (2020)
img


Práca o zaniknutých obciach Ambrušovce a Baranie začala vznikať v roku 2010. Vzhľadom na odlúčenosť obcí a ich krátkodobú minulosť sa v priamych pramenných zdrojoch zachovalo len málo zmienok. Skúmané boli listiny z archívneho fondu rodu Péchy v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti (Fond P 536) a v Štátnom oblastnom archíve v Prešove — Nižnej Šebastovej. Získavanie informácií o histórii obcí sa však okrem štúdia listín vo veľkej miere opieralo aj o ďalšie zdroje ako napríklad pôvodné katastrálne mapy z 19. storočia a ich príslušné parcelné protokoly. Veľmi prínosná bola katalogizácia a následná analýza matričných záznamov zo spádových matrík (Hradisko, Drienica/Šoma, Terňa, Pečovská Nová Ves), ale aj matrík ďalších okolitých obcí. Boli vypracované rodokmene obyvateľov oboch obcí z 19. storočia. Tieto umožnili vytvoriť rekonštrukciu jednotlivých usadlostí a priblížiť si tak život v obciach v období ich vzniku. Pre 20. storočie pomohli záznamy v kronike obce Olejníkov. No najprínosnejšie boli samozrejme rozhovory s pamätníkmi. V ich výpovediach prežili ústnym podaním dokonca aj niektoré informácie z 19. storočia. Zhromažďovaný materiál sa postupne rozrastal, až napokon vznikla myšlienka získané informácie spracovať v knižnej podobe.

Pripravovaná kniha Ambrušovce a Baranie bude vydaná v apríli 2020, má 120 strán a jej cena bude 9 EUR. Ukážku knihy si môžete pozrieť v PDF priloženom na konci článku.

Sponzorovanie knihy
Ak by ste chceli podporiť vydanie tejto knihy, môžete tak učiniť zaslaním finančného príspevku na účet SK9383300000002901546421. Prispieť môžete ľubovoľnou čiastkou. Ak zašlete 10 EUR a viac, bude Vaše meno uvedené v knihe v zozname podporovateľov. V platobnom príkaze potom prosím nezabudnite uviesť Vaše meno a priezvisko v položke "správa pre prijímateľa". Poznámka: V bankovom prevode v "správe pre prijímateľa" sa nepoužíva diakritika. V prípade, že Vaše priezvisko obsahuje mäkčene či dĺžne, pošlite mi ho prosím v správnom tvare s mäkčeňami a dĺžňami mailom na adresu cergov@gmail.com, aby bolo potom v knihe uvedené správne. Uzávierka do tlače je 25.3.2020.

Predaj knihy
Kniha bola vypredaná.
Kniha je k dispozícii na vypožičanie v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove.

Dúfam, že sa Vám kniha bude páčiť, a že prispeje k poznaniu týchto zaniknutých horských osád.Stiahnuť ukážku knihy Ambrušovce a Baranie

Formát PDF, veľkosť 14 MB
 
Tip: Pre uloženie na disk kliknite na linku "Stiahnuť" pravým tlačítkom myšky a vyberte "Uložiť odkaz ako..." (Save as)
 
 
Prečítané: 9512x, publikované: 24.2.2020, posledná aktualizácia: 19.10.2021
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS