Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Obyvatelia 

Obyvatelia obce Ambrušovce v 19. storočí

   
V tomto prehľade sa nachádzajú obyvatelia obce Ambrušovce, ktorí v obci žili počas 19. storočia. Hlavným zdrojom údajov boli matričné záznamy, ktoré umožnili vytvoriť štruktúru rodostromu a zároveň usporiadať jednotlivé rodiny podľa čísla domu, ktorý obývali. Pre osadu Ambrušovce, ktorá bola od roku 1830 filiálkou grécko-katolíckej farnosti v Hradisku, bola teda primárnym zdrojom dát matrika obce Hradisko. Ďalšími zdrojmi však boli aj matriky farností okolitých obcí; grécko-katolícke farnosti v obciach Drienica (Šoma) a Ľutina a rímsko-katolícka farnosť v obci Terňa. Záznamy v matrikách pochádzajú z obdobia rokov 1841 - 1896. Z roku 1868 chýbajú v matrike obce Hradisko matričné záznamy a tak, a to samozrejme aj z iných dôvodov, nemôže byť v tomto prehľade uvedený kompletný zoznam obyvateľov.

Kliknutím na meno osoby sa zobrazia detailné informácie a rodostrom. Ak sú údaje známe, tak je za menom znakom * označený dátum a miesto narodenia a znakom + označený dátum a miesto úmrtia.

Zobraziť referencie

Dom číslo 1

1. Jozef Bors Hudak 1829 Ambrušovce
Mal prezývku Hudak (v rodnom liste dcéry Kataríny). Bol pravdepodobne mladším bratom Jána Hudaka Borsa z Baranieho.
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária Mihalková rod. Borsová 1853 Ambrušovce
- Sobáš:
20.10.1873 - Ján Mihalik Mihalko
28.7.1895 - Ján Novak
V roku 1873 (sobáš), žila v dome č. 18
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1854, pri sobáši 1853.
V sobášnom liste z roku 1895 Mária uvedená ako Hudáková (rodená Hudáková Borsová), 40-ročná vdova po Jánovi Mihalikovi. Ženích Ján Novák, 60-ročný, vdovec.
Manžel:
2. Ján Mihalik Mihalko 1849
- Sobáš: 20.10.1873 - Mária Mihalková rod. Borsová
Syn Petra, ktorý bol v 1873 už mŕtvy. Pri narodení syna Jána (1874) uvedený ako Ján Mihalko.
Potomkovia:
1. Ján Mihalko 12.12.1874 Ambrušovce 19 14.2.1875 Ambrušovce 19
V úmrtnom liste spomínaný ako Ján Mihalka alias Kruppa.
2. Mária rod. Mihalková 14.3.1876 Ambrušovce
3. Ján Mihalko 1877 Ambrušovce 8.11.1880 Ambrušovce
Chýba záznam o krste, rok narodenia získaný z úmrtného listu.
V úmrtnom liste uvedený vek 3 roky.
4. Štefan Mihalik 24.8.1882 Ambrušovce
5. Alžbeta rod. Mihaliková 23.1.1885 Ambrušovce
6. Andrej Mihalik 8.8.1887 Ambrušovce
V roku 1901 emigroval do Ameriky.1
7. Katarína rod. Michaliková 4.9.1890 Ambrušovce
2. Juraj Bors 2.5.1855 Baranie
V sčítaní uvedený rok narodenia 1856.
3. Anna rod. Hudaková Borsová
V krstnom liste jej syna Štefana, je uvedené, že bola slobodná matka a bola dcérou Jozefa Hudaka. Narodila sa pravdepodobne niekedy po roku 1871.
Potomkovia:
1. Štefan Hudak Bors 6.11.1893 Ambrušovce
Narodil sa slobodnej matke.
4. Štefan Bors 1860 Ambrušovce
5. Katarína rod. Borsová 19.6.1862 Ambrušovce 19
Otec v rodnom liste uvedený ako Jozef Hudak, matka Zuzana Mertinová.
6. Zuzana rod. Borsová 14.9.1864 Ambrušovce 1
V sčítaní z 1869 sa uvádza rok 1865
7. Zuzana rod. Borsová 27.7.1866 Ambrušovce 1
8. Alžbeta rod. Borsová 21.2.1869 Ambrušovce 1
- Sobáš: 18.6.1894 - Ján Lazorčak
Manžel:
1. Ján Lazorčak 18.12.1862 Baranie
- Sobáš: 18.6.1894 - Alžbeta rod. Borsová
Matka v rodnom iste uvedená ako Helena Kušnírová. V sčítaní uvedený rok narodenia 1865.
Potomkovia:
1. Jozef Lazorčak 1912 Ambrušovce
9. Julianna rod. Borsová 1.7.1871 Ambrušovce 1 19.4.1873 Ambrušovce 1


Dom číslo 2

2. Timotej Uhľar alias Tomko 1807 Javorina (Spiš)
Manželka:
Potomkovia:
1. Konštantín Uhľar alias Tomko Adamčík 1844
- Sobáš: 22.6.1879 - Mária Tomková rod. Straková
Keďže sa Konštantínov syn Ján narodil v Ambrušovciach č. 2, je zrejmé, že Konštantín je synom Timoteja a Anny.
V sobášnom liste: Adamčík Sziárd (Szilárd - Konštantín), Ambrušovce, 35 ročný, vdovec; Verbovsky Mária, Ľutina, 27 ročná, vdova. Ich rodičia: Adamčik Jozef, Jurček Anna; Verbovský Michal, Verona Straková.
Manželka:
1. Mária Uhľarová rod. Hojsaková 1842 7.4.1878 Drienica
V úmrtnom liste sa uvádza, že bola manželkou Konštantína Adamčíka a mala 35 rokov. Pochovaná bola 9.4. v Šome.
Informácia o roku narodenia z úmrtného listu.
Potomkovia:
1. Ján Uhľar Timko 3.6.1869 Ambrušovce 2 25.3.1873 Ambrušovce 2
V krstnom liste uvedená matka Mária Hojsaková, otec Uhljar alias Tomko Constantinus.
V úmrtnej knihe jeho uvedený ako syn Konštantína Timka a že sa volá Ján Timko.
2. Anna rod. Uhľarová 18.10.1871 Ambrušovce
Ako otec sa spomína Constantinus Uhľar
3. Mária rod. Tomková 7.8.1874 Ambrušovce 14
Otec uvedený ako Konštantín Tomko. Matka Mária Hojsaková.
4. Andrej Adamčík 20.2.1877 Ambrušovce
5. Zuzana rod. Tomková 20.4.1880 Ambrušovce 14
V krstnom liste uvedený otec Konštantín Tomko, matka Mária Straková.
6. Štefan Adamčík Tomko 18.3.1883 Ambrušovce
2. Mária rod. Uhľarová 1.5.1856 Ambrušovce 14
V ščítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1858. V krstnom liste matka uvedená ako Anna Chodobová.
3. Katarína rod. Uhľarová 6.5.1861 Baranie 12.1.1863 Ambrušovce 2
V krstnom liste uvedená matka Anna Hodobová.
4. Jozef Uhľar 19.8.1864 Ambrušovce 2 1.11.1864 Ambrušovce 2
V krstnom liste uvedená matka Anna Hodobová, otec Timotheus Uhlyar.


Dom číslo 3

3. Teodor Šveda 1805 2.3.1863 Ambrušovce 3
V matrike obce Livov je zo dňa 27.8.1824 zmienka o narodení Zuzany Švedovej, otec Teodor Šveda, matka Anna.
Manželka:
1. Mária Chovanová Švedová 1820 20.6.1876 Ambrušovce 3
- Sobáš: 12.7.1863 - Mikuláš Telek Chovan
V sobášnom liste z roku 1863, Mikuláš spomenutý ako Telek alias Chovan, 29 ročný sluha. Manželka Mária Švedová, vdova, 43 ročná.
V úmrtnom liste uvedená ako manželka Mikuláša Teleka Chovana vo veku 60 rokov.
Potomkovia:
1. Katarína Hojsaková rod. Švedová 1844 3.3.1888 Ambrušovce
- Sobáš: 29.5.1866 - Ján Hojsak
Môže byť aj dcérou Teodora mladšieho a nie jeho sestra
Manžel:
1. Ján Hojsak 1842
Priženil sa z Ambrušoviec do Baranieho
V sobášnom liste Ján 47 ročný, Alžbeta 28. Obaja uvádzaní ako vdovci. Alžbeta bola vdovou po Michalovi Fenďovi.
Potomkovia:
1. Mária rod. Hojsaková 17.1.1870 Ambrušovce 13.3.1884 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Hojsaková 5.5.1872 Ambrušovce 12 24.5.1878 Ambrušovce 13
3. Katarína rod. Hojsaková 8.6.1874 Ambrušovce
4. Ján Hojsak 24.6.1876 Ambrušovce 9
5. Michal Hojsak 1.9.1878 Ambrušovce 9 29.1.1884 Ambrušovce 9
6. Štefan Hojsak 23.8.1881 Ambrušovce 9
Ako matka uvedená Anna rod. Švedová.
7. Anna rod. Hojsaková 26.1.1884 Ambrušovce 14
8. Mária rod. Hojsaková 12.5.1886 Ambrušovce 14
2. Alžbeta rod. Švedová 1848
- Sobáš: 22.11.1869 - Adam Šveda, Livovská Huta, 27 ročný
3. Teodor Šveda
Manželka:
Potomkovia:
1. Zuzana rod. Švedová 1852
- Sobáš: 14.6.1875 - Ján Mackanič, syn Juraja, Olejníkov, 26 ročný
Dcéra zomrelého Teodora
3. Adam Šveda 30.3.1860 Ambrušovce 3
4. Eva rod. Švedová 30.3.1860 Ambrušovce 3
4. Ján Šveda 15.1.1839
- Sobáš: 15.2.1870 - Júlia Švedová rod. Hojsaková
Manželka:
1. Anna Švedová rod. Starinská 1845 26.1.1870 Ambrušovce 3
2. Júlia Švedová rod. Hojsaková 22.4.1849
- Sobáš: 15.2.1870 - Ján Šveda
V sčítaní bol rok narodenia 1852, pri sobáši uvedený 1849
Potomkovia:
1. Mária rod. Švedová 1866
- Sobáš: 11.2.1889 - Juraj Mochnacký, 27 ročný, Šoma
Podľa sobášneho listu sa Mária narodila okolo roku 1869.
2. Juraj Šveda 1.4.1869 Ambrušovce 16
3. Štefan Šveda 8.3.1871 Ambrušovce 3 16.4.1873 Ambrušovce 3
4. Ján Šveda 3.1.1874 Ambrušovce 3
V roku 1901 emigroval do Ameriky.2
5. Anna rod. Švedová 27.11.1875 Ambrušovce 3
6. Andrej Šveda 31.1.1879 Ambrušovce 3 25.12.1880 Ambrušovce 3
7. Štefan Šveda 3.9.1882 Ambrušovce 3 23.3.1894 Ambrušovce
Príbuzní:
1. Mária 1785
Bola pravdepodobne matkou Teodora (1805) alebo jeho manželky Márie. V čase sčítania v roku 1869 bola uvádzaná ako vdova. V Livovskej Hute zomrel v roku 1838 Teodor Šveda - 68 ročný (*1770), pravdepodobne manžel Márie.


Dom číslo 4

4. Andrej Čundra 1796 8.3.1866 Ambrušovce 4
Jeho manželka sa pravdepodobne volala Anna, pozri kniha príjmov farnosti Hradisko - 30.4.1865
Potomkovia:
1. Andrej Čundra
- Sobáš: 12.11.1866 - Anna Osifčinová, Závadka, 16 ročná
Bude to asi brat Michala Čundru. Bývali v rodičovskom dome Ambrušovce 4
2. Michal Čundra 1825 19.11.1872
Pri úmrtí uvádzaný vek 49 rokov, rok narodenia teda možno 1823.
Manželka:
1. Mária Čundrová rod. Lipková 1826
- Sobáš: 14.7.1874 - Jozef Jarabka Jarabek
V sobášnom liste uvedená ako vdova po zomrelom Michalovi, avšak otázny rok narodenia 1842. Jozef bol synom zomrelého Andreja.
Potomkovia:
1. Ján Čundra 30.1.1860 Ambrušovce 4 6.2.1875 Ambrušovce 4
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1865
2. Michal Čundra 21.9.1862 Ambrušovce 4
- Sobáš: 11.10.1886 - Anna Čundrová rod. Husárová
Manželka:
1. Anna Čundrová rod. Husárová 1859
- Sobáš: 11.10.1886 - Michal Čundra
3. Mária rod. Čundrová 5.8.1866 Ambrušovce 4


Dom číslo 5

5. Michal Drobňák 1845 12.11.1891 Ambrušovce
V sobášnom liste z roku 1875 sa uvádza, že je vdovec a má 30 rokov, teda dátum narodenia nesedí s Michalom Drobňákom (*1857)
Manželka:
1. Mária Drobňáková rod. Timurová 1846 6.2.1875 Ambrušovce 5
2. Mária Drobňáková rod. Starinská 1853 Ambrušovce
- Sobáš: 10.5.1875 - Michal Drobňák
V sobášnom liste z roku 1875 je vek 22, teda rok narodenia 1853. V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1857.
Potomkovia:
1. Štefan Drobňák 1.2.1872 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Mária Timurová.
2. Mária rod. Drobňáková 9.8.1873 Ambrušovce
- Sobáš: 15.9.1895 - Štefan Varga, 25 ročný, syn Jána zo Stariny.

6. Michal Drobňák 1810 Dubovica 16.5.1873
V úmrtnej knihe spomenutý vek 61 rokov, teda rok narodenia bol asi 1812.
Manželka:
1. Eva Drobňáková rod. Semanová 6.5.1827 Livovská Huta
V sčítaní rok narodenia 1822
Uvedené miesto narodenia ako Hutta
Potomkovia:
1. Ján Drobňák 1850
- Sobáš: 24.11.1873 - Anna Drobňáková rod. Hodobová
17.2.1879 - zrejme sa sobáši s Máriou Kočiščákovou, dcérou Juraja zo Sabinova (matrika Drienica s. 485/542).
Prisťahoval sa z domu č.5 do domu č. 9, v ktorom bývala jeho manželka Anna Hodobová.
Manželka:
1. Anna Drobňáková rod. Hodobová 1854
- Sobáš: 24.11.1873 - Ján Drobňák
Dcéra Bašiliho Hodobu
Potomkovia:
1. Mária rod. Drobňáková 17.10.1874 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Drobňáková 1.4.1876 Ambrušovce 9 2.8.1877 Ambrušovce
4. Andrej Drobňák 10.11.1860 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva rodená Borsová a nie Semanová. V sčítaní z 1869 sa uvádza rok narodenia 1861.
5. Jozef Drobňák 27.2.1863 Ambrušovce 5 8.3.1863 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová. Sčítanie z roku 1869 udáva jeho rok narodenia 1865.
6. Jozef Drobňák 28.6.1864 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová.
8. Juraj Drobňák 29.4.1872 Ambrušovce 5 1.8.1872 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva Borsová


Dom číslo 6

7. Ján Majernik - Basista 1835 Ambrušovce
V sčítaní sa uvádza ako Ján Michalik. Ide nepochybne o Jána Majerníka, jednak v súvislosti s menami a rokmi narodenia detí a manželky, ale aj následnosťou pri sčítavaní, nasledoval za Michalom Drobňakom.
Manželka:
1. Mária Majerniková rod. Osifčinová 1842 Ambrušovce
Umrela pravdepodobne v roku 1868. Z tohto roku chýbajú matričné záznamy a od roku 1870 sa už ako matka Jánových detí spomína Mária Nováková. V úmrtnej knihe je však zo dňa 16.12.1885 záznam o úmrtí Márie Osifčinovej, vek 60.
Potomkovia:
1. Štefan Majernik 3.6.1862 Ambrušovce 6 23.3.1863 Ambrušovce 6
Matka uvedená Mária Osifčinová.
2. Anna rod. Majerníková 10.11.1865 Ambrušovce 6
- Sobáš: 14.7.1890 - Daniel Jarkovský, 26 ročný, Šoma
Matka uvedená Mária Osifčinová.
V sobášnom liste spomínaná ako Anna Mihaliková.
3. Ján Majerník Basista 1868 Ambrušovce 6 28.4.1876 Ambrušovce 6
V úmrtnom liste uvedený vek 8 rokov. Narodil sa v roku 1868, z ktorého chýbajú matričné záznamy.
4. Štefan Basista 10.6.1870 Ambrušovce 6
Matka uvedená Mária Nováková.
5. Michal Basista 5.1.1873 Ambrušovce 6
Otec uvedený ako Basista - Starinský Ján, matka Mária Nováková.
6. Juraj Majernik 10.8.1875 Ambrušovce 3 16.11.1884 Ambrušovce 6
Matka uvedená Mária Nováková.
7. Ján Majernik 13.4.1878 Ambrušovce 6
8. Mária rod. Majerníková 16.8.1880 Ambrušovce 6 1.11.1880 Ambrušovce 6
9. Andrej Majernik 16.4.1882 Ambrušovce 6
Otec uvedený ako Ján Majernik Starinský


Dom číslo 7

8. Peter Jasenský
Manželka:
1. Mária Jasenská rod. Kučerová - Babčíková
15.2.1882 sa pravdepodobne ako vdova vo veku 45 rokov vydáva v Ľutine za Andreja Kapitána, 52 ročného vdovca z Ľutiny.
Potomkovia:
1. Jozef Jasenský 10.5.1863 Ambrušovce 7
Matka sa v rodnom liste udáva ako Mária Kučerová.
2. Michal Jasenský 6.10.1865 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Mária Babčíková.


Dom číslo 8

9. Jozef Pjatek Poľaček 1810 Livov
Pri narodení vnučky Kristíny jeho dcére Anne sa spomína aj jeho druhé meno Poľaček. Pri narodení vnuka Jána (1876) je ako otec uvedený Jozef /junior/, teda Jozef senior ešte pravdepodobne žil. V matrike obce Livov sa spomína meno Ján Pjontek (otec pri narodení Anny 4.6.1826), možno otec Jozefa Pjateka.
Manželka:
1. Mária Pjateková rod. Drobňaková 1824 Dubovica 7.2.1885 Ambrušovce 8
V úmrtnom liste uvedený vek 61 rokov. Rok narodenia teda 1824. V sčítaní z 1869 bol uvedený rok narodenia 1820.
Potomkovia:
1. Ján Pjatek 16.5.1841 Ambrušovce 1859 Ambrušovce
17.4.1859 zmienka z účtovnej knihy farnosti Hradisko, kde Jozef a Mária Poľačekovci prispievajú na službu za zomrelého syna Jána.
2. Mária Novaková rod. Polačková 1842 Ambrušovce 8
- Sobáš: 6.2.1866 - Ján Novak
V roku 1895 už nežila, jej manžel sa žení ako 60-ročný vdovec.
Podľa sčítania rok narodenia 1849.
V sobášnom liste uvedené meno manžela Ján Križanský, 24 ročný z Baranieho. Ide nepochybne o Jána Nováka, narodeného v roku 1835(podľa sčítania, podľa SL 1842) v obci Kríže.
Manžel:
Potomkovia:
1. Ján Novak 17.9.1862 Baranie
V krstnom liste je poznámka, že umrel v Amerike, matka uvedená ako Mária Polačková.
2. Eva rod. Novaková 22.9.1864 Baranie
V rodnom liste uvedená matka Mária Pjateková a otec Jozef Novak
3. Mária rod. Novaková 2.3.1866 Baranie
Otec uvedený ako Ján Osif Novak, matka Mária Petrin?
4. Mária rod. Novaková 1867 Baranie
5. Jozef Novak 12.3.1868 Baranie 29.10.1868 Baranie
V rodnom liste uvedená matka ako Mária Polačková.
V úmrtnom liste matka uvádzaná ako Mária Pjateková.
6. Jozef Novak 20.8.1869 Baranie 6.2.1875 Baranie
V rodnom liste otec uvedený ako Jozef Novak.
7. Juraj Novak 26.1.1872 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Polačková, Pjataková.
8. Mária rod. Novaková 1.5.1874 Baranie
9. Ján Eliáš Novak 1.8.1876 Baranie 23.3.1877 Baranie
10. Andrej Novak 21.3.1878 Baranie
3. Jozef Pjatek Poľaček 27.2.1849 18.6.1878 Ambrušovce 8
- Sobáš: 23.6.1872 - Eva Pjateková rod. Pažinová
Pri narodení syna Jána (1876) sa spomína ako Poľaček.
V sčítaní z roku 1869 sa uvádza rok narodenia 1853, pri jeho sobáši je uvedený rok 1848, v matrike z Terne však rok narodenia 1849.
Jozef - Ambrušovce 8. Eva Pažinová, dcéra Michala, Hradisko 34
Manželka:
1. Eva Pjateková rod. Pažinová 1848 Hradisko 34
- Sobáš: 23.6.1872 - Jozef Pjatek Poľaček
Potomkovia:
1. Anna rod. Pjateková 23.5.1874 Ambrušovce
2. Ján Poľaček 24.9.1876 Ambrušovce 8
4. Anna Starinská rod. Pjateková Poľačeková 1851
- Sobáš: 23.2.1873 - Ján Starinský
Bola dcérou Jozefa Poľačeka - udáva sa pri narodení jej dcéry Kristíny. Pri sobáši sa spomína jej rodné meno ako Pjateková, pri narodení syna Jána (1874) ako Poľačeková.
V sčítaní obyvateľstva z roku 1869 udávaný rok narodenia 1855. Pri sobáši rok narodenia 1851.
Manžel:
1. Ján Starinský 1851 Ambrušovce
V sčítaní obyvateľstva z roku 1869 udávaný rok narodenia 1855. Pri sobáši rok narodenia 1851.
Aj Ján aj Anna majú pri sobáši udávaný rok narodenia 1851.
Potomkovia:
1. Kristína rod. Poľačeková 6.5.1872 Ambrušovce 8
Bola dcérou slobodnej matky, otec sa neuvádza.
2. Ján Starinský 8.11.1874 Ambrušovce 15
3. Mária rod. Starinská 30.10.1876 Ambrušovce 15
4. Štefan Starinský 16.6.1879 Ambrušovce 5
5. Juraj Pjatek 1856
- Sobáš: 15.11.1880 - Mária Pjateková rod. Maďarová
V sobášnom liste uvedený rok narodenia 1856, v sčítaní z 1869 bol uvedený rok naarodenia 1858.
Manželka:
1. Mária Pjateková rod. Maďarová 21.9.1862 Ambrušovce 12
- Sobáš: 15.11.1880 - Juraj Pjatek
Potomkovia:
1. Ján Pjatek 11.9.1881 Ambrušovce 8
2. Štefan Pjatek 21.2.1885 Ambrušovce 8
V roku 1901 emigroval do Ameriky.3
3. Mária rod. Pjateková 20.5.1886 Ambrušovce 8
4. Anna rod. Pjateková 21.10.1887 Ambrušovce 18.6.1888 Ambrušovce
5. Anna rod. Pjateková 25.12.1889 Ambrušovce 9.7.1890 Ambrušovce
6. Alžbeta rod. Pjateková 22.4.1891 Ambrušovce
7. Juraj Pjatek 11.11.1893 Ambrušovce 9.7.1894 Ambrušovce
8. Anna rod. Pjateková 20.6.1895 Ambrušovce
6. Mária Juričová rod. Pjateková 13.10.1859
- Sobáš: 24.11.1879 - Ján Jurič, syn Jána, Hradisko 39, nar. 17.10.1857.
V sčítaní z roku 1869 udávaný rok narodenia 1861. V sobášnom liste z roku 1874 je dátum narodenia 13.10.1859.


Dom číslo 9

10. Bašili Hodoba 7.2.1826 Bogliarka
V sčítaní uvádzaný ako Vasko Hodaba. V matrike obce Kružlov 10.11.1822 záznam o narodení Michala Hodabu, brat Vasiľa. Otec uvedený Lukáš Hodaba, matka Mária Hurajová. Basilius sa narodil 7.2.1826.
Matrika Kružlov - narodenie 7.2.1826 - Otec Lukáš Hodaba, matka Mária Hurajová.
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna Drobňáková rod. Hodobová 1854
- Sobáš: 24.11.1873 - Ján Drobňák
Dcéra Bašiliho Hodobu
Manžel:
1. Ján Drobňák 1850
- Sobáš: 24.11.1873 - Anna Drobňáková rod. Hodobová
17.2.1879 - zrejme sa sobáši s Máriou Kočiščákovou, dcérou Juraja zo Sabinova (matrika Drienica s. 485/542).
Prisťahoval sa z domu č.5 do domu č. 9, v ktorom bývala jeho manželka Anna Hodobová.
Potomkovia:
1. Mária rod. Drobňáková 17.10.1874 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Drobňáková 1.4.1876 Ambrušovce 9 2.8.1877 Ambrušovce


Dom číslo 10

11. Peter Burik 1812 Lukov 16.9.1876 Ambrušovce 10
V úmrtnom liste uvedený vek 56 rokov, rok narodenia pravdepodobne mohol byť aj okolo 1820.
Manželka:
1. Zuzana Buriková rod. Maďarová 1828 15.9.1863 Ambrušovce 10
Potomkovia:
1. Juraj Burik 1856 20.3.1863 Ambrušovce 10
2. Alžbeta Buriková 1860 9.3.1863 Ambrušovce 10
3. Anna rod. Buriková 13.4.1862 Ambrušovce 10 1.1.1863 Ambrušovce 10
4. Michal Burik 10.9.1864 Ambrušovce 10
- Sobáš: 11.3.1888 - Anna Hojsaková rod. Kušnirová
V sčítaní z 1869 uvedený rok 1865
V sobášnom liste uvedená Anna Hojsaková, 31. ročná vdova, Ambrušovce.
Manželka:
1. Anna Hojsaková rod. Kušnirová 1857
- Sobáš:
11.3.1888 - Michal Burik
3.10.1880 - Michal Hojsak
Rok narodenia vypočítaný zo sobášneho listu.
Potomkovia:
1. Ján Burik 17.2.1889 Ambrušovce 14.7.1890 Ambrušovce
2. Mária rod. Buriková 1.7.1890 Ambrušovce
3. Anna rod. Buriková 4.1.1892 Ambrušovce
4. Michal Burik 23.7.1893
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Gaborčiková.
5. Juraj Burik 4.5.1895 Ambrušovce 4.11.1917
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Gaborčiková
Vojenský zbor: Trainsold., Pododdelenie: Feldradiostation Nr. 29, zomrel 4.11.1917.
5. Anna rod. Buriková 29.10.1866 Ambrušovce 10 13.5.1875 Ambrušovce 10
6. Mária rod. Buriková 1868 1.1.1869 Ambrušovce 10
7. Peter Andrej Burik 10.11.1869
- Sobáš: 9.10.1893 - Mária Kovaľová, 24 ročná, dcéra Jána.
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Orlovská, krstná matka Mária Osifová - Orlovská.
8. Mária rod. Buriková 10.2.1872 Ambrušovce 10
Potomkovia:
1. Eva rod. Buriková 15.2.1894 Ambrušovce
Narodila sa slobodnej matke.
9. Ján Burik 30.10.1874 Ambrušovce 10
10. Anna rod. Buriková 1.6.1877 Ambrušovce


Dom číslo 11

12. Andrej Maďar 1826
Manželka:
1. Zuzana Maďarová rod. Koscelniková 1830 Geraltov 6.2.1875
V úmrtnom liste sa neuvádza meno manžela, iba "manželka Maďara", ani číslo domu. Podľa veku ide o Andrejovu manželku.
Potomkovia:
1. Ján Maďar 1851 7.10.1885 Ambrušovce 11
V úmrtnom liste uvedený vek 34, teda rok narodenia bol okolo 1851. V sčítaní z 1869 bol rok narodenia 1857.
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Maďarová 14.12.1876 Ambrušovce 11
2. Ján Maďar 16.10.1878 Ambrušovce 11
3. Juraj Maďar 19.3.1881 Ambrušovce 12
4. Štefan Maďar 15.9.1884 Ambrušovce 11
V rodnom liste uvedená matka Anna Snaková.
2. Mária Mašľarová rod. Maďarová 14.11.1857
- Sobáš: 26.11.1877 - Andrej Mašľar, Olejníkov - mlynár
V sobášnom liste uvedený dátum narodenia 14.11.1857
3. Andrej Maďar 1858
Manželka:
1. Anna Maďarová rod. Jasenská
Je možné, že ide o dcéru Petra Jasenského, pretože v krstnom liste syna Andreja bola uvedená ako Anna Petriková.
Potomkovia:
1. Andrej Maďar 20.9.1878 Ambrušovce 11 24.8.1879 Ambrušovce 11
V rodnom liste je matka Anna Jasenská, ale môže ísť aj o inú osobu mimo Ambrušoviec, chýba sobášny list. Bude to syn Andreja mladšieho.
2. Ján Maďar 30.6.1880 Ambrušovce 11
3. Andrej Maďar 24.9.1882 Ambrušovce 11
Matka spomenutá v rodnom liste ako Anna Petriková.
4. Juraj Maďar 24.4.1860 Ambrušovce 11 5.11.1861 Ambrušovce 12
5. Juraj Maďar 14.9.1863 Ambrušovce 11
6. Anna rod. Maďarová 23.4.1866 Ambrušovce 11
V sčítaní z 1869 dátum narodenia 1865
7. Michal Maďar 1869 5.4.1873 Ambrušovce 11
8. Katarína rod. Maďarová 15.3.1873 Ambrušovce 11 16.4.1876 Ambrušovce 11


Dom číslo 12

13. Juraj Maďar 1770 2.3.1866 Ambrušovce 12
Manželka:
1. Alžbeta Maďarová 1791 7.11.1869 Ambrušovce 12

14. Ján Maďar 1835
Manželka:
1. Katarína Maďarová rod. Tokarová 1840 6.2.1875 Ambrušovce 12
2. Mária Maďarová rod. Fenďová
Bude to asi Mária Fenďová, dcéra Lejka z Baranieho.
Potomkovia:
1. Ján Maďar 11.2.1860 Ambrušovce 12 24.9.1861 Ambrušovce 12
2. Mária Pjateková rod. Maďarová 21.9.1862 Ambrušovce 12
- Sobáš: 15.11.1880 - Juraj Pjatek
Manžel:
1. Juraj Pjatek 1856
- Sobáš: 15.11.1880 - Mária Pjateková rod. Maďarová
V sobášnom liste uvedený rok narodenia 1856, v sčítaní z 1869 bol uvedený rok naarodenia 1858.
Potomkovia:
1. Ján Pjatek 11.9.1881 Ambrušovce 8
2. Štefan Pjatek 21.2.1885 Ambrušovce 8
V roku 1901 emigroval do Ameriky.4
3. Mária rod. Pjateková 20.5.1886 Ambrušovce 8
4. Anna rod. Pjateková 21.10.1887 Ambrušovce 18.6.1888 Ambrušovce
5. Anna rod. Pjateková 25.12.1889 Ambrušovce 9.7.1890 Ambrušovce
6. Alžbeta rod. Pjateková 22.4.1891 Ambrušovce
7. Juraj Pjatek 11.11.1893 Ambrušovce 9.7.1894 Ambrušovce
8. Anna rod. Pjateková 20.6.1895 Ambrušovce
3. Juraj Maďar 25.8.1864 Ambrušovce 12
- Sobáš: 19.11.1888 - Mária Maďarová rod. Orlovská
V sčítaní z 1869 uvedený rok 1865
Manželka:
1. Mária Maďarová rod. Orlovská 17.11.1869 Ambrušovce
- Sobáš: 19.11.1888 - Juraj Maďar
Potomkovia:
1. Štefan Maďar 29.12.1888 Baranie 24.3.1890 Baranie
V rodnom liste poznámka, že umrel 24.3.1890.
2. Ján Maďar 22.2.1890 Baranie 11.6.1890 Baranie
V rodnom liste je dátum úmrtia 2.6.1890.
3. Mária rod. Maďarová 6.7.1891 Baranie
4. Anna rod. Maďarová 1867 12.1.1869 Ambrušovce 12
5. Štefan Maďar 19.6.1869 Ambrušovce 12
6. Anna rod. Maďarová 28.12.1871 Ambrušovce 12 21.10.1875 Ambrušovce 12
7. Katarína rod. Maďarová 16.4.1874 Ambrušovce 11
8. Mária rod. Maďarová 30.4.1876 Baranie
Miesto narodenia v rodnom liste uvedené Baranie. Rodný list vo farnosti Drienica.
9. Anna rod. Maďarová 12.10.1877 Ambrušovce 12 19.2.1884 Ambrušovce 12
10. Alžbeta rod. Maďarová 1.8.1881 Ambrušovce 11
11. Ján Maďar 6.1.1884 Ambrušovce 12
12. Mária rod. Maďarová 19.9.1887 Ambrušovce
13. Zuzana rod. Maďarová 14.1.1890 Ambrušovce
14. Katarína rod. Maďarová 2.12.1892 Ambrušovce
15. Anna rod. Maďarová 30.5.1895 Ambrušovce


Dom číslo 13

15. Michal Hojsak 8.9.1811 Lukov - Venécia 9.11.1887 Ambrušovce 
- Sobáš: 3.10.1880 - Anna Hojsaková rod. Kušnirová
Otec Ján Hojsak, matka Mária. Krstní: Michal Kocur, Mária Lešenková
V úmrtnom liste z roku 1887 sa uvádza vek 80 rokov.
V sobášnom liste: Michal - Ambrušovce, 52 ročný vdovec; Anna Kušnir, Ambrušovce, 19 ročná, slobodná.
Manželka:
1. Anna Hojsaková 1820 Geraltov 24.5.1878 Ambrušovce 12
V úmrtnom liste vek 56 rokov, rok narodenia možno aj 1822.
2. Anna Hojsaková rod. Kušnirová 1857
- Sobáš:
11.3.1888 - Michal Burik
3.10.1880 - Michal Hojsak
Rok narodenia vypočítaný zo sobášneho listu.
Potomkovia:
1. Ján Hojsak 1842
Priženil sa z Ambrušoviec do Baranieho
V sobášnom liste Ján 47 ročný, Alžbeta 28. Obaja uvádzaní ako vdovci. Alžbeta bola vdovou po Michalovi Fenďovi.
Manželka:
1. Katarína Hojsaková rod. Švedová 1844 3.3.1888 Ambrušovce
- Sobáš: 29.5.1866 - Ján Hojsak
Môže byť aj dcérou Teodora mladšieho a nie jeho sestra
2. Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová 19.6.1860 Baranie
- Sobáš:
29.10.1883 - Michal Fenďa
19.6.1888 - Ján Hojsak
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sčítaní uvedený rok narodenia 1862.
Potomkovia:
1. Mária rod. Hojsaková 17.1.1870 Ambrušovce 13.3.1884 Ambrušovce 9
2. Anna rod. Hojsaková 5.5.1872 Ambrušovce 12 24.5.1878 Ambrušovce 13
3. Katarína rod. Hojsaková 8.6.1874 Ambrušovce
4. Ján Hojsak 24.6.1876 Ambrušovce 9
5. Michal Hojsak 1.9.1878 Ambrušovce 9 29.1.1884 Ambrušovce 9
6. Štefan Hojsak 23.8.1881 Ambrušovce 9
Ako matka uvedená Anna rod. Švedová.
7. Anna rod. Hojsaková 26.1.1884 Ambrušovce 14
8. Mária rod. Hojsaková 12.5.1886 Ambrušovce 14
9. Andrej Hojsak 9.2.1889 Ambrušovce 9.3.1889 Ambrušovce
V rodnom liste poznámka, že umrel 9.3.1889
10. Andrej Hojsak 29.1.1890 Ambrušovce
11. Juraj Hojsak 2.5.1891 Ambrušovce 21.10.1894 Ambrušovce
12. Mária rod. Hojsaková 17.4.1893 Ambrušovce
13. Alžbeta rod. Hojsaková 1.4.1895 Ambrušovce
2. Júlia Švedová rod. Hojsaková 22.4.1849
- Sobáš: 15.2.1870 - Ján Šveda
V sčítaní bol rok narodenia 1852, pri sobáši uvedený 1849
Manžel:
1. Ján Šveda 15.1.1839
- Sobáš: 15.2.1870 - Júlia Švedová rod. Hojsaková
Potomkovia:
1. Štefan Šveda 8.3.1871 Ambrušovce 3 16.4.1873 Ambrušovce 3
2. Ján Šveda 3.1.1874 Ambrušovce 3
V roku 1901 emigroval do Ameriky.5
3. Anna rod. Švedová 27.11.1875 Ambrušovce 3
4. Andrej Šveda 31.1.1879 Ambrušovce 3 25.12.1880 Ambrušovce 3
5. Štefan Šveda 3.9.1882 Ambrušovce 3 23.3.1894 Ambrušovce
3. Andrej Hojsak 1855
Potomkovia:
4. Michal Hojsak 1858 20.3.1879 Ambrušovce 13
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1860.
V úmrtnom liste uvedený vek 21 rokov, rok narodenia bude 1858.
5. Štefan Hojsak 20.8.1881 Ambrušovce 15
6. Ján Hojsak 1.1.1885 Ambrušovce


Dom číslo 14

16. Juraj Soroka
Uvádzaný aj ako Juraj Soročka
Potomkovia:
1. Michal Soroka 1821 Lenartov
Niekedy po roku 1858 sa presťahoval z Baranieho do Ambrušoviec. V matrike Malcova v roku 1821 záznam o narodení Michala - otec Juraj Soročka, matka Zuza...
V krstnom liste Štefana Gecyho (29.8.1858) z Baranieho, ktorému bol Michal krstým otcom sa uvádza, že bol obyvateľ Baranieho.
Manželka:
1. Zuzana Soroková rod. Švedová 1821 Livovská Huta
Potomkovia:
1. Anna rod. Soroková 1848 30.10.1864 Ambrušovce 14
2. Alžbeta rod. Soroková 1857
- Sobáš: 10.11.1873 - Ján Sidor, syn zomrelého Andreja, Hradisko, narodený 1851.
Pri sobáši uvedený rok narodenia 1851.
3. Juraj Soroka 1858 14.3.1863 Ambrušovce 14
5. Juraj Soroka 20.3.1860 Ambrušovce 14
6. Katarína rod. Soroková 23.10.1864 Ambrušovce 14
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1865


Dom číslo 15

17. Zuzana rod. Maďarová
Potomkovia:
1. Matej Maďar 1.11.1864 Ambrušovce 15 7.2.1865 Ambrušovce 15

18. Mária Fecková rod. Starinská 1842
- Sobáš: 11.6.1862 - Andrej Fecko (28) Ľutina

19. Ján Starinský 1868 7.1.1870 Ambrušovce 15
Syn Jána Starinského

20. Michal Starinský 1814 Starina 12.2.1892 Ambrušovce
- Sobáš: 3.2.1839 - Anna Starinská rod. Jasenská
Michal podľa sobášneho listu, kde sa uvádza vek 21 rokov, by sa mal narodiť v roku 1818 a Anna 17 ročná v roku 1822 (sedí s rokom získaným zo sčítania 1869)
Manželka:
1. Anna Starinská rod. Jasenská 1822 Livov
- Sobáš: 3.2.1839 - Michal Starinský
Potomkovia:
1. Michal Starinský 1840
- Sobáš: 3.11.1862 - Mária Starinská rod. Švedová
Bol synom Michala Starinského, vyplýva to jednak z toho, že spolu bývali v jednom dome, ale aj podľa parcelného protokolu, kde sa uvádza Michal Starinský mladší.
Manželka:
1. Mária Starinská rod. Švedová 1842
- Sobáš: 3.11.1862 - Michal Starinský
Sobášny list 3.11.1962
Potomkovia:
1. Ján Starinský 17.2.1863 Ambrušovce 15
V sčítaní z roku 1869 má rok narodenia 1865
2. Katarína rod. Starinská 25.12.1864 Ambrušovce 15 2.2.1865 Ambrušovce 15
3. Mária rod. Starinská 10.5.1866 Ambrušovce 15
- Sobáš: 24.4.1887 - Andrej Hojsak, Geraltov, *1852
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok 1867
4. Štefan Starinský 1.1.1869 Ambrušovce 17 22.1.1870 Ambrušovce 17
5. Mikuláš Starinský 14.1.1871 Ambrušovce
6. Michal Starinský 1.3.1873 Ambrušovce
7. Anna rod. Starinská 20.6.1875 Ambrušovce 15
- Sobáš: 15.10.1894 - Ján Kušnir
Potomkovia:
1. Kušnir 30.7.1895 30.7.1895
2. Eva rod. Kušnirová 30.7.1895 30.7.1895
8. Katarína rod. Starinská 9.6.1878 Ambrušovce 9
9. Alžbeta rod. Starinská 1.7.1880 Ambrušovce 4.2.1884 Ambrušovce 4
10. Zuzana rod. Starinská 6.12.1883 Ambrušovce 4
2. Anna Putkajová rod. Starinská 1844
- Sobáš: 19.9.1864 - Putkaj Jozef, Ľutina 16, 36 ročný
3. Ján Starinský 1851 Ambrušovce
V sčítaní obyvateľstva z roku 1869 udávaný rok narodenia 1855. Pri sobáši rok narodenia 1851.
Aj Ján aj Anna majú pri sobáši udávaný rok narodenia 1851.
Manželka:
1. Anna Starinská rod. Pjateková Poľačeková 1851
- Sobáš: 23.2.1873 - Ján Starinský
Bola dcérou Jozefa Poľačeka - udáva sa pri narodení jej dcéry Kristíny. Pri sobáši sa spomína jej rodné meno ako Pjateková, pri narodení syna Jána (1874) ako Poľačeková.
V sčítaní obyvateľstva z roku 1869 udávaný rok narodenia 1855. Pri sobáši rok narodenia 1851.
Potomkovia:
1. Ján Starinský 8.11.1874 Ambrušovce 15
2. Mária rod. Starinská 30.10.1876 Ambrušovce 15
3. Štefan Starinský 16.6.1879 Ambrušovce 5
4. Zuzana rod. Starinská 1852 Ambrušovce
5. Andrej Starinský 1857 Ambrušovce
- Sobáš: 20.10.1879 - Anna Starinská rod. Timurová
Timurová Anna, 20 ročná, dcéra Andreja Timuru z Baranieho. Je ale možné, že ide o Michala Timuru, ten mal dcéru narodenú 14.3.1859.
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Starinská 7.10.1880 Ambrušovce 15
V rodnom liste uvedená matka Anna Timurová.
2. Ján Starinský 8.7.1883 Ambrušovce 15 20.3.1885 Ambrušovce 15
V rodnom liste uvedená matka Anna Timurová.
3. Štefan Starinský 20.8.1884 Ambrušovce 15 13.7.1885 Ambrušovce 15
V rodnom liste uvedená matka Mária Timurová.
4. Alžbeta rod. Starinská 1.10.1886 Ambrušovce
V rodnom liste uvedená matka Anna Timurová.
5. Ján Starinský 15.6.1889 Ambrušovce
6. Michal Starinský 28.1.1891 Ambrušovce
7. Anna rod. Starinská 23.3.1892 Ambrušovce 21.4.1892 Ambrušovce
8. Veronika rod. Starinská 6.5.1893 10.6.1893 Ambrušovce
9. Zuzana rod. Starinská 24.8.1894 Ambrušovce
6. Katarína rod. Starinská 11.2.1860 Ambrušovce 15 2.12.1860 Ambrušovce 15
7. Mikuláš Starinský 12.12.1862 Ambrušovce 15 1.1.1863 Ambrušovce 15
Krstná matka spomenutá ako Mária Hudáková
8. Štefan Starinský 21.2.1864 Ambrušovce 15
V sčítaní z 1869 mal rok narodenia 1866
Manželka:
1. Zuzana Starinská rod. Štegenová 20.4.1865 Baranie
- Sobáš: 6.11.1887 - Štefan Starinský
Potomkovia:
1. Ján Starinský 29.9.1889 Ambrušovce 1.11.1889 Ambrušovce
V rodnom liste je poznámka, že umrel 1.11.1889
2. Katarína rod. Starinská 6.4.1891 Ambrušovce
3. Pavol Starinský 27.8.1893 Ambrušovce
Zmienka z Knihy strát 1. sv. vojny č. 553, z 13.4.1917. Paul Starinszky (*1894) bol ranený.
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
9. Katarína rod. Starinská 1869 Ambrušovce 26.3.1873 Ambrušovce 15


Dom číslo 16

21. Eliáš Varga
Manželka:
Potomkovia:
1. Matej Varga 16.12.1829 Starina 6.2.1875 Ambrušovce 16
- Sobáš: 20.10.1862 - Anna Vargová rod. Jurenčaková
Otec Eliáš Varga, matka Katarína Sedláková.
V úmrtnom liste uvedený vek 46 rokov.
Manželka:
1. Anna Vargová rod. Jurenčaková 1838
- Sobáš:
20.10.1862 - Matej Varga
10.5.1875 - Andrej Starinský
Potomkovia:
1. Anna rod. Vargová 1861 1.11.1861
2. Ján Varga 30.9.1862 Ambrušovce 16 13.2.1863 Ambrušovce 16
3. Mária Timurová Starinská rod. Vargová 14.4.1864
- Sobáš:
24.10.1881 - Ján Starinský
24.1.1887 - Michal Timura
V sčítaní z 1869 bol rok narodnia 1865
Manžel:
1. Ján Starinský 1860 Ambrušovce 10.11.1886 Ambrušovce
2. Michal Timura 23.5.1866 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
Potomkovia:
1. Ján Starinský 17.1.1886 Ambrušovce
2. Mária rod. Timurová 3.3.1888 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Starinski Joanna - teda žena zomrelého Jána Starinského.
3. Anna rod. Timurová 14.6.1890 Ambrušovce
4. Alžbeta rod. Timurová 7.7.1894 Ambrušovce
4. Anna Timurová rod. Vargová 1868
- Sobáš: 24.1.1887 - Ján Timura
Manžel:
1. Ján Timura 9.12.1863 Baranie
- Sobáš: 24.1.1887 - Anna Timurová rod. Vargová
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sobášnom liste z roku 1887 sa uvádza rok narodenia 1863. V sčítaní uvedený rok narodenia 1865.
Potomkovia:
1. Ján Timura 12.5.1888 Baranie
2. Anna rod. Timurová 15.3.1892 Baranie
5. Štefan Varga 6.4.1871 Ambrušovce 16 16.5.1871 Ambrušovce 16
6. Katarína rod. Vargová 27.7.1873 Ambrušovce 16
- Sobáš: 17.7.1893 - Štefan Timura
Manžel:
1. Štefan Timura 23.9.1870 Baranie
- Sobáš: 17.7.1893 - Katarína rod. Vargová
Matka v rodnom liste Anna Osifová
Potomkovia:
1. Ján Timura 24.3.1894 Baranie


Dom číslo 17

22. Matej Starinský 1785 17.4.1865 Ambrušovce 17
Manželka:
1. Helena Starinská 1787 13.4.1865 Ambrušovce 17
Potomkovia:
1. Andrej Starinský 1829 Starina
- Sobáš: 10.5.1875 - Anna Vargová rod. Jurenčaková
Andrejov vek 43 rokov (*1832), Anna 31 rokov (*1844).
Manželka:
1. Mária Starinská rod. Čorbová 1835 Snakov 6.2.1875
V úmrtnom liste z roku uvedený vek 40 rokov, teda rok narodenia pravdepodobne 1835. V sčítaní z roku 1869 bol uvedený vek 1826.
2. Anna Vargová rod. Jurenčaková 1838
- Sobáš:
20.10.1862 - Matej Varga
10.5.1875 - Andrej Starinský
Potomkovia:
1. Mária Drobňáková rod. Starinská 1853 Ambrušovce
- Sobáš: 10.5.1875 - Michal Drobňák
V sobášnom liste z roku 1875 je vek 22, teda rok narodenia 1853. V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1857.
Manžel:
1. Michal Drobňák 1845 12.11.1891 Ambrušovce
V sobášnom liste z roku 1875 sa uvádza, že je vdovec a má 30 rokov, teda dátum narodenia nesedí s Michalom Drobňákom (*1857)
2. Gmitro Demeter Starinský 1855 Ambrušovce
Pri narodení syna Jána (1876) uvdené meno v tvare Demeter a jeho manželka Anna rod. Štegenová (gr.kat).
Manželka:
1. Anna Starinská rod. Štegenová 28.12.1859 Baranie
Potomkovia:
1. Ján Starinský 26.9.1876 Ambrušovce 17 28.1.1884 Ambrušovce 13
2. Anna rod. Starinská 26.8.1879 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská 7.8.1881 Ambrušovce 7 16.8.1881 Ambrušovce 7
4. Anna rod. Starinská 24.9.1882 Ambrušovce 5 27.12.1883 Ambrušovce 15
5. Ján Starinský 8.3.1885 Ambrušovce 11
6. Juraj Starinský 5.6.1887 Ambrušovce 21.7.1887 Ambrušovce
Ako matka sa v krstnom liste uvádza Anna Gerberiová
7. Alžbeta rod. Starinská 7.6.1888 Ambrušovce
8. Juraj Starinský 29.4.1890 Ambrušovce 6.7.1890 Ambrušovce
Ako matka v rodnom liste uvedená Barbora Adamová a že umrel spolu so svojim bratom dvojičkou 6.7.1890
9. Štefan Starinský 29.4.1890 Ambrušovce
Ako matka v rodnom liste uvedená Barbora Adamová a že umrel spolu so svojim bratom dvojičkou 6.7.1890
10. Katarína rod. Starinská 16.9.1893 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
3. Ján Starinský 1860 Ambrušovce 10.11.1886 Ambrušovce
Manželka:
1. Mária Timurová Starinská rod. Vargová 14.4.1864
- Sobáš:
24.10.1881 - Ján Starinský
24.1.1887 - Michal Timura
V sčítaní z 1869 bol rok narodnia 1865
Potomkovia:
1. Ján Starinský 17.1.1886 Ambrušovce
4. Andrej Starinský 1861 Ambrušovce
5. Katarína rod. Starinská 23.3.1863 Ambrušovce
- Sobáš: 19.5.1884 - Konštantín Jurečko, Šoma 2, *1854
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1864.
Dátum narodenia v sobášnom liste 23.3.1863
6. Anna rod. Starinská 20.3.1866 Ambrušovce 17 16.3.1874 Ambrušovce 17
7. Alžbeta rod. Starinská 22.1.1869 Ambrušovce
2. Ján Starinský 1837 Starina
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Starinská 1859 28.8.1860 Ambrušovce 17
2. Anna rod. Starinská 10.6.1861 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská 27.2.1863 Ambrušovce 14 3.7.1865 Ambrušovce 17
Uvedené, že mala 3 roky
4. Zuzana rod. Starinská 5.1.1865 Ambrušovce 17 13.6.1865 Ambrušovce 17
5. Katarína rod. Starinská 15.3.1866 Ambrušovce 17 1.1.1869 Ambrušovce 17
6. Julianna rod. Starinská 18.9.1870 Ambrušovce 17
- Sobáš: 6.10.1890 - Juraj Jasenský
Potomkovia:
1. Mária rod. Jasenská 24.6.1891 Ambrušovce
2. Ján Starinský 19.11.1892 Ambrušovce
3. Andrej Jasenský 14.1.1894 Ambrušovce
4. Štefan Jasenský 6.8.1895 Ambrušovce
7. Ján Starinský 14.2.1873 Ambrušovce 17 4.5.1873 Ambrušovce 17
8. Juraj Starinský 22.5.1874 Ambrušovce 17
9. Ján Starinský 30.7.1877 Ambrušovce 17
10. Eva rod. Starinská 8.4.1880 Ambrušovce 17
11. Štefan Starinský 19.12.1882 Ambrušovce 15.2.1883
Sluhovia:
1. Anna Krupová 1825 Geraltov 31.5.1872
Vdova, umrela na týfus. V úmrtnom liste uvedený vek 55 rokov, teda rok narodenia možno 1817.
Potomkovia:
1. Ján Krupa 1846 Ambrušovce
2. Ján Drobňák 1855 Ambrušovce


Dom číslo 18

23. Jozef Jasenský 1821 Livov 24.10.1881
- Sobáš: 2.6.1879 - Mária rod. Gáborová
V matrike obce Livov je 11.2.1827 zmienka o narodení Michala Jasenského (otec Jozef Jasenský, matka Zuzana Kobyľanská) - možno brat Jozefa.
V úmrtnom liste: manžel Márie Gáborčákovej, umrel vo veku 57 rokov.
Manželka:
1. Mária Jasenská rod. Šuťáková 1828 Kríže 18.4.1879 Ambrušovce 18
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1830.
V úmrtnom liste uvedený vek 51 rokov.
2. Mária rod. Gáborová 1834 Olejníkov
- Sobáš: 2.6.1879 - Jozef Jasenský
Potomkovia:
1. Anna rod. Jasenská 1852 Ambrušovce
- Sobáš: 14.6.1875 - Ján Semanik, 24 ročný, Hanigovce.
V čase sobáša mala Anna 22 rokov.
2. Ján Jasenský 1855 Ambrušovce 25.7.1873 Ambrušovce 19
V úmrtnej knihe spomenutý vek 20 rokov, rok narodenia asi 1853.
3. Andrej Jasenský 1857 Ambrušovce 16.7.1879 Ambrušovce 19
V úmrtnom liste uvedený vek 21 rokov, rok narodenia môže byť aj 1858.
4. Jozef Jasenský 10.3.1861 Ambrušovce 18
- Sobáš: 30.1.1887 - Mária Jasenská rod. Diačovská
Mária Diačovská, 21 ročná, dcéra Pavla z Červenej Vody. Rodina Jozefa Jasenského sa pred rokom 1903 odsťahovala do Jakovian.
Manželka:
1. Mária Jasenská rod. Diačovská 1866 Červená Voda
- Sobáš: 30.1.1887 - Jozef Jasenský
Potomkovia:
1. Jozef Jasenský 15.3.1888 Olejníkov
2. Anna rod. Jasenská 18.5.1889 Ambrušovce
3. Štefan Jasenský 9.5.1894 Ambrušovce 19.5.1894 Ambrušovce
4. Ján Jasenský 4.6.1895 Ambrušovce
5. Juraj Jasenský 1863 Ambrušovce
6. Katarína rod. Jasenská 1.11.1863 Ambrušovce 18
- Sobáš: 26.9.1881 - Peter Bartoš
V sčítaní z roku 1869 má uvedený rok 1865
V sobášnom liste: Peter, Olejníkov, 31 ročný, slobodný; Katarína, Ambrušovce, 19 ročná, slobodná.
Manžel:
1. Peter Bartoš
- Sobáš: 26.9.1881 - Katarína rod. Jasenská
7. Juraj Jasenský 7.4.1866 Ambrušovce 18
- Sobáš: 6.10.1890 - Julianna rod. Starinská
Helena Starinská, dcéra Jána Starinského, Ambrušovce, 20 ročná. Ide určite o Julianu Starinskú, je to zrejmé z krstného listu dcéry Márie (1891)
Potomkovia:
1. Mária rod. Jasenská 24.6.1891 Ambrušovce
2. Ján Starinský 19.11.1892 Ambrušovce
3. Andrej Jasenský 14.1.1894 Ambrušovce
4. Štefan Jasenský 6.8.1895 Ambrušovce


Dom číslo 19

24. Ján Mihalik Mihalko 1849
- Sobáš: 20.10.1873 - Mária Mihalková rod. Borsová
Syn Petra, ktorý bol v 1873 už mŕtvy. Pri narodení syna Jána (1874) uvedený ako Ján Mihalko.
Manželka:
1. Mária Mihalková rod. Borsová 1853 Ambrušovce
- Sobáš:
20.10.1873 - Ján Mihalik Mihalko
28.7.1895 - Ján Novak
V roku 1873 (sobáš), žila v dome č. 18
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1854, pri sobáši 1853.
V sobášnom liste z roku 1895 Mária uvedená ako Hudáková (rodená Hudáková Borsová), 40-ročná vdova po Jánovi Mihalikovi. Ženích Ján Novák, 60-ročný, vdovec.
Potomkovia:
1. Ján Mihalko 12.12.1874 Ambrušovce 19 14.2.1875 Ambrušovce 19
V úmrtnom liste spomínaný ako Ján Mihalka alias Kruppa.
2. Mária rod. Mihalková 14.3.1876 Ambrušovce
3. Ján Mihalko 1877 Ambrušovce 8.11.1880 Ambrušovce
Chýba záznam o krste, rok narodenia získaný z úmrtného listu.
V úmrtnom liste uvedený vek 3 roky.
4. Štefan Mihalik 24.8.1882 Ambrušovce
5. Alžbeta rod. Mihaliková 23.1.1885 Ambrušovce
6. Andrej Mihalik 8.8.1887 Ambrušovce
V roku 1901 emigroval do Ameriky.6
7. Katarína rod. Michaliková 4.9.1890 Ambrušovce


Osoby s neznámym číslom domu

25. Anna rod. Poľačeková 1814 Ambrušovce
- Sobáš: 16.5.1864 - Kruppa Juraj, Richno (Spiš), 58 ročný

26. Juraj Adamčík
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Adamčíková 20.10.1875 Ambrušovce
Rodný list vo farnosti Drienica.

27. Andrej Bačir

28. Andrej Basista

29. Ján Basista - Majernik

30. Ján Blaščak 1830 Ambrušovce
Manželka:
1. Zuzana Blaščaková rod. Mašľarová 20.7.1836 Majdan
Otec v rodnom liste Jozef Mašľar, matka Anna Savková. Podľa sčítania rok narodenia 1840.
Potomkovia:
1. Štefan Blaščak 24.4.1857 Baranie
V sobášnom liste: Štefan, Baranie, rímsko-katolík, slobodný, 25 ročný; Katarína, Majdan, grécko-katolíčka, slobodná, 19 ročná.
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Blaščaková 3.8.1882 Baranie
2. Anna rod. Blaščaková 25.7.1884 Olejníkov
Narodila sa v Olejníkove, pokrstená bola vo farnosti Ľutina. Ako matka uvedená Katarína Krehlíková.
3. Ján Blaščak 23.2.1886 Baranie 1.3.1886 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Lučkaninová.
4. Štefan Blaščak 1.1.1887 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Lučkaninová.
5. Alžbeta rod. Blaščaková 18.1.1889 Baranie 3.2.1889 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Katarína Bartošová.
6. Ján Blaščak 5.12.1889 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Krehlíková.
7. Andrej Blaščak 20.10.1891 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená Katarína Krehliková.
8. Peter Blaščak 5.7.1893 Baranie
9. Juraj Blaščak 1896 Baranie 10.6.1896 Baranie
10. Andrej Blaščak 26.11.1899 Baranie
11. Michal Blaščak 1902 Baranie
2. Anna rod. Blaščaková 9.12.1858 Baranie
3. Ján Blaščak 10.10.1860 Baranie
4. Anna rod. Blaščaková 1862 Baranie
5. Michal Blaščak 4.1.1863 Baranie
6. Mária rod. Blaščaková 12.7.1864 Baranie
7. Štefan Blaščak 1866 Baranie
8. Juraj Blaščak 28.11.1867 Baranie
Manželka:
1. Zuzana Blaščaková rod. Kovaľová 1864 Drienica
- Sobáš: 19.5.1890 - Juraj Blaščak
V sobášnom liste uvedené, že sa vydávala 26 ročná a bola dcéra Andreja z Drienice.
Potomkovia:
1. Ján Blaščak 25.1.1892 Baranie
2. Juraj Blaščak 5.1.1894 Baranie
V rodnom liste poznámka, že pravdepodobne zahynul ako vojak v roku 1914.
3. Mária rod. Blaščaková 3.1896 Baranie 22.4.1896 Baranie
9. Jozef Blaščak 6.2.1869 Baranie
10. Peter Blaščak 27.4.1871 Baranie
- Sobáš: 21.1.1895 - Anna Blaščaková rod. Kusková
Manželka:
1. Anna Blaščaková rod. Kusková 19.11.1874 Baranie
- Sobáš: 21.1.1895 - Peter Blaščak
V rodnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
11. Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková 21.4.1874 Baranie
- Sobáš: 16.11.1891 - Ján Kusek
Manžel:
1. Ján Kusek 1865 Ambrušovce
Potomkovia:
1. Andrej Blaščak 24.11.1892 Baranie
2. Anna rod. Kuseková 21.5.1894 Baranie 20.12.1895 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 20.12.1895.
12. Andrej Blaščak 8.6.1876 Baranie
13. Anna rod. Blaščaková 18.1.1881 Baranie

31. Lukáš Bors 1804 6.9.1849 Ambrušovce
V úmrtnom liste uvedené, že sa narodil v Ambrušovciach. Ambrušovce však vznikli neskôr, teda údaj je nesprávny.
Manželka:

32. Simeon Bors 1785 15.9.1853 Baranie
V úmrtnom liste uvedené, že sa narodil v Ambrušovciach. Ambrušovce však vznikli neskôr, teda v Ambrušovciach sa nenarodil, iba sa odtiaľ presťahoval do Baranieho.
Simeon v sobášnom liste ako 55 ročný, Anna 35 ročná. Obaja boli vdovci.
Sobáš s Evou bol v Livove.
Manželka:
1. Alžbeta Borsová Semanová
4.12.1842 Simeon Bors prispieva na cirkevnú službu za zdravie manželky Alžbety a dcéry Márie.
3. Anna Borsová rod. Potocká 1813
- Sobáš: 9.1.1848 - Simeon Bors
Potomkovia:
1. Anna rod. Bors 6.9.1813 Livovská Huta
2. Mária rod. Borsová 2.1.1817 3.2.1854 Baranie
V úmrtnom liste je meno Mária Semanová a poznámka, že bola vdova a bola vo veku 37 rokov nájdená zmrznutá v lese. Pohreb mala 6.3.1854 na cintoríne v Baraňom.
3. Zuzana rod. Bors 8.8.1819 Livovská Huta
Otec spomenutý ako Simko Borsz
4. Ján Hudak Seman Bors 11.8.1824 Livovská Huta
- Sobáš: 25.1.1841 - Mária Borsová rod. Kušnírová
Spomínaný ako Ján Seman, alebo Ján Bors, v rodnom liste Márie Jasenskej (17.6.1838) sa spomína ako Seman Bors. (V matrike obce Livov je záznam o narodení Jána Borsa 11.8.1824 a Evy Borsovej 6.5.1827 Otec Simeon Bors, matka Eva Škipa. V sobášnom liste 1.1.1813 - Simeon Bors a Eva Kovalčiková z Huty.)
Zo sobášneho listu vychádza rok narodenia 1823 a miesto Livov
V sobášnom liste vek Jána 18 rokov a Márie 19 rokov. Ján uvádzaný ako Ján Bors.
V sčítaní uvedené miesto narodenia Livov
Manželka:
1. Mária Borsová rod. Kušnírová 19.9.1817 Geraltov 24.5.1876 Baranie
- Sobáš: 25.1.1841 - Ján Hudak Seman Bors
V matrike PNV je v úmrtnom liste dátum úmrtia 23.5.1876 v Ambrušovciach a vek 56 rokov.
Podľa sobášneho listu rok narodenia 1822 a podľa sčítania 1819. V rodnom liste uvádzaná obec narodenia Žatkovce, otec Ján Kušnir, matka Mária
Potomkovia:
1. Mária rod. Semanová 12.6.1842 Ambrušovce
2. Anna rod. Hudaková 6.4.1845 Ambrušovce 18.6.1859 Baranie 9
Krstná matka spomenutá ako Zuzana Hurik a krstný otec ako Jozef Poľak
3. Ján Bors 1850 Baranie
- Sobáš: 21.11.1870 - Anna Borsová rod. Krehlíková
V sobášnom liste Ján Borsch - 21 rokov, Anna Krehlik - 17 rokov.
V sobášnom liste uvedené číslo domu Baranie 9.
Manželka:
Potomkovia:
1. Juraj Bors 3.2.1872 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Krehlíková.
2. Ján Bors 16.4.1873 Baranie
Matka v rodno liste uvedená ako Anna Vnučková?
3. Juraj Bors 3.5.1875 Baranie
Matka v rodnom liste spomenutá ako Anna Lukačková.
4. Jozef Bors 14.3.1877 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Vnučková.
5. Andrej Bors 26.4.1879 Baranie 24.5.1879 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Vnučková.
6. Mária rod. Borsová 4.4.1880 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Lukačková.
4. Alžbeta rod. Borsová 10.3.1854 Baranie
5. Štefan Hudak 3.12.1857 Baranie 24.2.1858 Baranie
Môže byť synom Borsovcov, otec sa uvádza ako Ján Hudak Bors.
Tak isto v úmrtnom liste uvedený otec Ján Hudak Bors.
6. Štefan Hudak 20.7.1859 Baranie
7. Mária rod. Hudaková 16.2.1864 Baranie
5. Eva Drobňáková rod. Semanová 6.5.1827 Livovská Huta
V sčítaní rok narodenia 1822
Uvedené miesto narodenia ako Hutta
Manžel:
1. Michal Drobňák 1810 Dubovica 16.5.1873
V úmrtnej knihe spomenutý vek 61 rokov, teda rok narodenia bol asi 1812.
Potomkovia:
3. Andrej Drobňák 10.11.1860 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva rodená Borsová a nie Semanová. V sčítaní z 1869 sa uvádza rok narodenia 1861.
4. Jozef Drobňák 27.2.1863 Ambrušovce 5 8.3.1863 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová. Sčítanie z roku 1869 udáva jeho rok narodenia 1865.
5. Jozef Drobňák 28.6.1864 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová.
7. Juraj Drobňák 29.4.1872 Ambrušovce 5 1.8.1872 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva Borsová

33. Andrej Červa

34. Ján Čiž
Manželka:
Potomkovia:
1. Ján Čiž 19.1.1840 Ambrušovce

35. Andrej Falat 1815
- Sobáš: 29.2.1873 - Mária Drutarovská, 46 ročná, Olejníkov.
Andrej mal v čase sobáša 58 rokov.

36. Anna Gerjaková
V knihe príjmov záznam, že 22.1.1843 už bola vdova. V matrike obce Starina zmienka o narodení Anny Geriakovej dňa 6.2.1834 - otec Ján Geriak, matka Anna Geriaková rod. Viroštoková.

37. Michal Ištok

38. Jozef Jasenský
Manželka:
Potomkovia:
1. Michal Jasenský 11.2.1827 Livov
2. Mária rod. Jasenská 17.6.1838 Ambrušovce

39. Andrej Kučera
Býval v Amrušovciach niekde v podnájme
Potomkovia:
1. Ján Kučera 1859 13.7.1860 Ambrušovce

40. Ján Kurač 1847
- Sobáš: 11.11.1878 - Mária Kuračová rod. Jasenská
V sobášnom liste: Ján, slobodný, sluha, 31 ročný, Olejníkov; Mária, vdova, 40 ročná, Ambrušovce
Manželka:
1. Mária Kuračová rod. Jasenská 1838
- Sobáš: 11.11.1878 - Ján Kurač
Asi dcéra Jozefa Jasenského
Potomkovia:
1. Anna rod. Kuračová 15.9.1883 Ambrušovce

41. Michal Kušnir 1799 16.2.1865 Baranie 3
V úmrtnom liste uvedený vek 66 rokov.
Manželka:
1. Alžbeta Kušnirová rod. Ghimerová 1797 10.8.1847 Ambrušovce
Manželka Michala Kušnira, vek 50 rokov.
2. Anna Kušnirová 1812 22.3.1869 Baranie 10
V úmrtnom liste poznámka, vdova po Michalovi, vek 57 rokov.
Potomkovia:
1. Zuzana Kuseková rod. Kušnirová 30.3.1836 Ambrušovce
V sčítaní uvedený rok narodenia 1842.
Manžel:
1. Ján Kusek 1836 ?
Potomkovia:
1. Ján Kusek 1865 Ambrušovce
Manželka:
1. Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková 21.4.1874 Baranie
- Sobáš: 16.11.1891 - Ján Kusek
Potomkovia:
1. Andrej Blaščak 24.11.1892 Baranie
2. Anna rod. Kuseková 21.5.1894 Baranie 20.12.1895 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 20.12.1895.
2. Michal Kusek 20.2.1867 Baranie 19.6.1869 Baranie
V rodnom liste uvedený ako otec Michal Kusek (prepísaný ceruzou na Ján) a matka Anna Kuka (prepísaná na Zuzana).
V úmrtnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
3. Štefan Kusek 3.11.1868 Baranie 20.12.1871 Baranie
Krstný otec Ján Hojsak má uvedené bydlisko Baranie
4. Michal Kusko 20.1.1871 Baranie 20.12.1871 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Zuzana Hudaková a dátum úmrtia 20.12.1871.
5. Mária rod. Kuseková 14.9.1872 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Kušnírová.
6. Anna Blaščaková rod. Kusková 19.11.1874 Baranie
- Sobáš: 21.1.1895 - Peter Blaščak
V rodnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
Manžel:
1. Peter Blaščak 27.4.1871 Baranie
- Sobáš: 21.1.1895 - Anna Blaščaková rod. Kusková
8. Katarína rod. Kuseková 17.1.1880 Baranie 25.9.1896 Baranie
2. Barbara Gerberiová Štegenová rod. Kušnirová 1837 Ambrušovce 14.10.1891
- Sobáš:
27.1.1868 - Ján Gerbery
11.7.1888 - Ján Čekan
Bola dcérou Michala Kušnira, ako potvrdzuje jej sobášny list z roku 1888.
V sobášnom liste: Ján, GK, Hanigovce, 60 ročný, vdovec; Barbora, RK, Baranie, 51 ročná, vdova. Jánov otec bol Pavol, Barborin otec Michal.
V úmrtnom liste: pôvod zo Zámutova, bydlisko Baranie, vek 60 rokov, manželka Jána Čekana.
Manžel:
1. Ján Gerbery 1832 Hradisko 25.1.1888
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Zuzany a umrel vo veku 60 rokov.
V sobášnom liste: Ján, slobodný z Hradiska, 31 ročný. Barbara Švedová, vdova, Baranie 7, 33 ročná.
2. Adam Štegena 6.6.1867
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Márie Hudakovej a mal 43 rokov.
3. Ján Čekan 1828 Hanigovce
Potomkovia:
1. Anna rod. Štegenová 24.6.1856 Baranie
Umrela pravdepodobne pred rokom 1859.
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
2. Mária rod. Štegenová 24.6.1856 Baranie 4.11.1858 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
3. Zuzana rod. Štegenová 17.1.1858 Baranie 12.2.1859 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
4. Anna Starinská rod. Štegenová 28.12.1859 Baranie
Manžel:
1. Gmitro Demeter Starinský 1855 Ambrušovce
Pri narodení syna Jána (1876) uvdené meno v tvare Demeter a jeho manželka Anna rod. Štegenová (gr.kat).
Potomkovia:
1. Ján Starinský 26.9.1876 Ambrušovce 17 28.1.1884 Ambrušovce 13
2. Anna rod. Starinská 26.8.1879 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská 7.8.1881 Ambrušovce 7 16.8.1881 Ambrušovce 7
4. Anna rod. Starinská 24.9.1882 Ambrušovce 5 27.12.1883 Ambrušovce 15
5. Ján Starinský 8.3.1885 Ambrušovce 11
6. Alžbeta rod. Starinská 7.6.1888 Ambrušovce
7. Katarína rod. Starinská 16.9.1893 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
5. Michal Štegena 8.5.1861 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
6. Michal Štegena 15.9.1862 Baranie 7.12.1862 Baranie
7. Mária rod. Štegenová 16.10.1863 Baranie
8. Zuzana Starinská rod. Štegenová 20.4.1865 Baranie
- Sobáš: 6.11.1887 - Štefan Starinský
Manžel:
1. Štefan Starinský 21.2.1864 Ambrušovce 15
V sčítaní z 1869 mal rok narodenia 1866
Potomkovia:
1. Ján Starinský 29.9.1889 Ambrušovce 1.11.1889 Ambrušovce
V rodnom liste je poznámka, že umrel 1.11.1889
2. Katarína rod. Starinská 6.4.1891 Ambrušovce
3. Pavol Starinský 27.8.1893 Ambrušovce
Zmienka z Knihy strát 1. sv. vojny č. 553, z 13.4.1917. Paul Starinszky (*1894) bol ranený.
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
9. Helena rod. Štegenová 15.12.1866 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
10. Juliana rod. Gerberyová 14.11.1868 Baranie 11.12.1868 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
11. Ján Gerbery 17.11.1869 Baranie 30.3.1873 Baranie
12. Štefan Gerbery 24.8.1871 Baranie 24.3.1872 Baranie
Matka uvedená ako Barbora Štegenová
13. Ján Gerbery 20.7.1873 Baranie
Matka v rodnom liste Barbora Štegenová.
14. Katarína rod. Gerberyová 7.12.1875 Baranie 11.3.1877 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Štegenová
3. Jozef Kušnir Kuka 27.4.1839 Ambrušovce
Vyrastal v Ambrušovciach, odkiaľ sa v roku 1868 presťahoval do Baranieho.
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1834.
Manželka:
Potomkovia:
1. Jozef Kušnir 13.3.1864 Baranie
- Sobáš: 12.11.1888 - Anna rod. Poračová
Ako otec uvedený Jozef Kušnir alias Kuka, matka Anna Uhľarová.
V sobášnom liste: Jozef, Baranie, RK, 24 ročný, slobodný, rodičia: Jozef Kušnir, Anna Adamčiková; Anna, Olejníkov, RK, 18 ročná, slobodná, rodičia: Ján Poráč, Anna Novická.
Manželka:
1. Anna rod. Poračová
- Sobáš: 12.11.1888 - Jozef Kušnir
Potomkovia:
1. Anna rod. Kušnirová 27.1.1890 Baranie
2. Mária rod. Kušnirová 21.6.1891 Baranie 23.7.1891 Baranie
3. Ján Kušnir 27.9.1894 Baranie
4. Mária rod. Kušnirová 3.1896 Baranie 19.5.1896 Baranie
2. Anna rod. Kušnirová 7.6.1866 Ambrušovce 7.6.1866 Ambrušovce
3. Ján Kušnir 12.3.1868 Ambrušovce 14.9.1868 Baranie 2
V úmrtnom liste vek 17 týždňov.
4. Ján Kušnir 4.1.1870 Baranie
- Sobáš: 15.10.1894 - Anna rod. Starinská
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1869. Narodil sa zrejme niekedy koncom roku 1869 a pokrstený bol až v januári alebo sčítanie prebehlo v prvých dňoch roku 1870.
Potomkovia:
1. Kušnir 30.7.1895 30.7.1895
2. Eva rod. Kušnirová 30.7.1895 30.7.1895
5. Adam Kušnir 24.10.1873 Baranie 23.5.1875 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 25.5.1875.
6. Mária rod. Kušnirová 16.2.1876 Baranie 23.11.1880 Baranie
7. Alžbeta rod. Kušnirová 21.2.1878 Baranie 18.4.1879 Baranie
V matrike PNV v úmrtnom liste dátum úmrtia 17.4.1879, otec Jozef Kušnir, matka Anna Adamčiková.
8. Alžbeta rod. Kušnirová 20.5.1879 Baranie 16.11.1880 Baranie
9. Štefan Kušnir 4.4.1883 Baranie

42. Michal Kuzma 1895
Spomína sa v knihe strát 1. sv. vojny - Infst., k.u. LIR Nr. 1, II. Baonsbombenwerfer. Ranený.

43. Michal Ľaska 1804 Ratvaj 5.5.1848 Ambrušovce
Manželka:

44. Peter Maďar

45. Mária Majerniková

46. Ján Manik

47. Vasko Molčan

48. Andrej Ondzik

49. Benjamín Péchy

50. Ambruš Péchy

51. Štefan Péchy

52. Rudolf Péchy

53. Koloman Péchy

54. Konštantín Péchy

55. Alžbeta Peková rod. Maďarová 1818 31.12.1893 Ambrušovce
- Sobáš: 15.5.1863 - Pek Štefan, Majdan, *1813

56. Onda Petrik
Manželka:

57. Eva Sabolová rod. Jurečaková 1847
- Sobáš: 22.2.1869 - Ján Sabol, Hradisko, 25 ročný

58. Onda Smotrila

59. Vasiľ Basilius Soroka

60. Michal Starinský
Manželka:
1. Anna Starinská rod. Timurová
Je možné, že ide o Annu Timurovú, manželku Andreja Starinského.
Potomkovia:
1. Andrej Starinský 23.4.1888 18.3.1889 Ambrušovce

61. Peter Starinský

62. Ján Šveda

63. Fecko Šveda

64. Štefan Tokár

65. Katarína Tokarová

66. Ján Varga 1805 Závadka 1.3.1845 Ambrušovce
Manželka:

67. Peter Varga

  1. New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online
    New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online. Andras Mihalik, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 23.2.1901, 18 ročný, meno lode - Rhein, slobodný, nalodený v meste Bremen.
  2. Tamže. Janos Sveda, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 1.11.1901, 27 ročný, meno lode - Koln, ženatý, nalodený v meste Bremen.
  3. Tamže. Stefan Piatak, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 28.12.1901, 17 ročný, meno lode - Darmstadt, slobodný, nalodený v meste Bremen.
  4. Tamže. Stefan Piatak, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 28.12.1901, 17 ročný, meno lode - Darmstadt, slobodný, nalodený v meste Bremen.
  5. Tamže. Janos Sveda, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 1.11.1901, 27 ročný, meno lode - Koln, ženatý, nalodený v meste Bremen.
  6. Tamže. Andras Mihalik, Ambrusfalu, príchod do New Yorku 23.2.1901, 18 ročný, meno lode - Rhein, slobodný, nalodený v meste Bremen.
 
Prečítané: 8481x, publikované: 14.6.2017, posledná aktualizácia: 16.6.2017
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS