21.04.2024
11:01:25
05:31 | 19:37
17:06 | 04:56+
Fáza Mesiaca:
bude 24.4.
Jarná rovnodennosť:   01.01.1970 02:00  
Perihélium:   01.01.1970 ~ 01h  
 
Hanigovský hrad
Drevený kostolík v Hervartove
Drevinové zloženie
Majdan - Priehyby
Podbaranie - sedlo Lysá
Majdan - sedlo Čergov
Tokárne - sedlo Lysina
Kamenica - sedlo Ždiare
Ďurková - Minčol
Z histórie>Obyvatelia 

Obyvatelia obce Baranie v 19. storočí

   
V tomto prehľade sa nachádzajú obyvatelia obce Baranie, ktorí v obci žili počas 19. storočia. Hlavným zdrojom údajov boli matričné záznamy, ktoré umožnili vytvoriť štruktúru rodostromu. Keďže v záznamoch chýbal údaj o čísle domu, nebolo tak možné usporiadať jednotlivé rodiny podľa domov, ktorý obývali, podobne ako v prehľade obyvateľov obce Ambrušovce. Preto bolo použité číslovanie domov z dokumentov sčítania obyvateľstva z roku 1869 (aj keď toto číslovanie nezodpovedá reálnym číslam domov, ako bolo zistené v obci Ambrušovce).
Pre osadu Baranie, ktorá bola od roku 1840 filiálkou grécko-katolíckej farnosti v Drienici (vtedy nazývanej Šoma), bola teda primárnym zdrojom dát matrika obce Drienica. Ďalšími zdrojmi však boli aj matriky farností okolitých obcí; grécko-katolícke farnosti v obciach Hradisko a Ľutina a rímsko-katolícka farnosť v obci Terňa.
Záznamy v matrikách pochádzajú z obdobia rokov 1841 - 1896.

Kliknutím na meno osoby sa zobrazia detailné informácie a rodostrom. Ak sú údaje známe, tak je za menom znakom * označený dátum a miesto narodenia a znakom + označený dátum a miesto úmrtia.

Zobraziť referencie

Dom číslo 1

1. Simeon Bors 1785 15.9.1853 Baranie
V úmrtnom liste uvedené, že sa narodil v Ambrušovciach. Ambrušovce však vznikli neskôr, teda v Ambrušovciach sa nenarodil, iba sa odtiaľ presťahoval do Baranieho.
Simeon v sobášnom liste ako 55 ročný, Anna 35 ročná. Obaja boli vdovci.
Sobáš s Evou bol v Livove.
Manželka:
1. Alžbeta Borsová Semanová
4.12.1842 Simeon Bors prispieva na cirkevnú službu za zdravie manželky Alžbety a dcéry Márie.
3. Anna Borsová rod. Potocká 1813
- Sobáš: 9.1.1848 - Simeon Bors
Potomkovia:
1. Anna rod. Bors 6.9.1813 Livovská Huta
2. Mária rod. Borsová 2.1.1817 3.2.1854 Baranie
V úmrtnom liste je meno Mária Semanová a poznámka, že bola vdova a bola vo veku 37 rokov nájdená zmrznutá v lese. Pohreb mala 6.3.1854 na cintoríne v Baraňom.
3. Zuzana rod. Bors 8.8.1819 Livovská Huta
Otec spomenutý ako Simko Borsz
4. Ján Hudak Seman Bors 11.8.1824 Livovská Huta
- Sobáš: 25.1.1841 - Mária Borsová rod. Kušnírová
Spomínaný ako Ján Seman, alebo Ján Bors, v rodnom liste Márie Jasenskej (17.6.1838) sa spomína ako Seman Bors. (V matrike obce Livov je záznam o narodení Jána Borsa 11.8.1824 a Evy Borsovej 6.5.1827 Otec Simeon Bors, matka Eva Škipa. V sobášnom liste 1.1.1813 - Simeon Bors a Eva Kovalčiková z Huty.)
Zo sobášneho listu vychádza rok narodenia 1823 a miesto Livov
V sobášnom liste vek Jána 18 rokov a Márie 19 rokov. Ján uvádzaný ako Ján Bors.
V sčítaní uvedené miesto narodenia Livov
Manželka:
1. Mária Borsová rod. Kušnírová 19.9.1817 Geraltov 24.5.1876 Baranie
- Sobáš: 25.1.1841 - Ján Hudak Seman Bors
V matrike PNV je v úmrtnom liste dátum úmrtia 23.5.1876 v Ambrušovciach a vek 56 rokov.
Podľa sobášneho listu rok narodenia 1822 a podľa sčítania 1819. V rodnom liste uvádzaná obec narodenia Žatkovce, otec Ján Kušnir, matka Mária
Potomkovia:
1. Mária rod. Semanová 12.6.1842 Ambrušovce
2. Anna rod. Hudaková 6.4.1845 Ambrušovce 18.6.1859 Baranie 9
Krstná matka spomenutá ako Zuzana Hurik a krstný otec ako Jozef Poľak
3. Ján Bors 1850 Baranie
- Sobáš: 21.11.1870 - Anna Borsová rod. Krehlíková
V sobášnom liste Ján Borsch - 21 rokov, Anna Krehlik - 17 rokov.
V sobášnom liste uvedené číslo domu Baranie 9.
Manželka:
Potomkovia:
1. Juraj Bors 3.2.1872 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Krehlíková.
2. Ján Bors 16.4.1873 Baranie
Matka v rodno liste uvedená ako Anna Vnučková?
3. Juraj Bors 3.5.1875 Baranie
Matka v rodnom liste spomenutá ako Anna Lukačková.
4. Jozef Bors 14.3.1877 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Vnučková.
5. Andrej Bors 26.4.1879 Baranie 24.5.1879 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Vnučková.
6. Mária rod. Borsová 4.4.1880 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Lukačková.
4. Alžbeta rod. Borsová 10.3.1854 Baranie
5. Štefan Hudak 3.12.1857 Baranie 24.2.1858 Baranie
Môže byť synom Borsovcov, otec sa uvádza ako Ján Hudak Bors.
Tak isto v úmrtnom liste uvedený otec Ján Hudak Bors.
6. Štefan Hudak 20.7.1859 Baranie
7. Mária rod. Hudaková 16.2.1864 Baranie
5. Eva Drobňáková rod. Semanová 6.5.1827 Livovská Huta
V sčítaní rok narodenia 1822
Uvedené miesto narodenia ako Hutta
Manžel:
1. Michal Drobňák 1810 Dubovica 16.5.1873
V úmrtnej knihe spomenutý vek 61 rokov, teda rok narodenia bol asi 1812.
Potomkovia:
3. Andrej Drobňák 10.11.1860 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva rodená Borsová a nie Semanová. V sčítaní z 1869 sa uvádza rok narodenia 1861.
4. Jozef Drobňák 27.2.1863 Ambrušovce 5 8.3.1863 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová. Sčítanie z roku 1869 udáva jeho rok narodenia 1865.
5. Jozef Drobňák 28.6.1864 Ambrušovce 5
Ako matka sa uvádza Eva Semanová.
7. Juraj Drobňák 29.4.1872 Ambrušovce 5 1.8.1872 Ambrušovce 5
Ako matka uvádzaná Eva Borsová


Dom číslo 2

2. Ján Kusek 1836 ?
Manželka:
1. Zuzana Kuseková rod. Kušnirová 30.3.1836 Ambrušovce
V sčítaní uvedený rok narodenia 1842.
Potomkovia:
1. Ján Kusek 1865 Ambrušovce
Manželka:
1. Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková 21.4.1874 Baranie
- Sobáš: 16.11.1891 - Ján Kusek
Potomkovia:
1. Andrej Blaščak 24.11.1892 Baranie
2. Anna rod. Kuseková 21.5.1894 Baranie 20.12.1895 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 20.12.1895.
2. Michal Kusek 20.2.1867 Baranie 19.6.1869 Baranie
V rodnom liste uvedený ako otec Michal Kusek (prepísaný ceruzou na Ján) a matka Anna Kuka (prepísaná na Zuzana).
V úmrtnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
3. Štefan Kusek 3.11.1868 Baranie 20.12.1871 Baranie
Krstný otec Ján Hojsak má uvedené bydlisko Baranie
4. Michal Kusko 20.1.1871 Baranie 20.12.1871 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Zuzana Hudaková a dátum úmrtia 20.12.1871.
5. Mária rod. Kuseková 14.9.1872 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Kušnírová.
6. Anna Blaščaková rod. Kusková 19.11.1874 Baranie
- Sobáš: 21.1.1895 - Peter Blaščak
V rodnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
Manžel:
1. Peter Blaščak 27.4.1871 Baranie
- Sobáš: 21.1.1895 - Anna Blaščaková rod. Kusková
8. Katarína rod. Kuseková 17.1.1880 Baranie 25.9.1896 Baranie

3. Jozef Kušnir Kuka 27.4.1839 Ambrušovce
Vyrastal v Ambrušovciach, odkiaľ sa v roku 1868 presťahoval do Baranieho.
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1834.
Manželka:
Potomkovia:
1. Jozef Kušnir 13.3.1864 Baranie
- Sobáš: 12.11.1888 - Anna rod. Poračová
Ako otec uvedený Jozef Kušnir alias Kuka, matka Anna Uhľarová.
V sobášnom liste: Jozef, Baranie, RK, 24 ročný, slobodný, rodičia: Jozef Kušnir, Anna Adamčiková; Anna, Olejníkov, RK, 18 ročná, slobodná, rodičia: Ján Poráč, Anna Novická.
Manželka:
1. Anna rod. Poračová
- Sobáš: 12.11.1888 - Jozef Kušnir
Potomkovia:
1. Anna rod. Kušnirová 27.1.1890 Baranie
2. Mária rod. Kušnirová 21.6.1891 Baranie 23.7.1891 Baranie
3. Ján Kušnir 27.9.1894 Baranie
4. Mária rod. Kušnirová 3.1896 Baranie 19.5.1896 Baranie
2. Anna rod. Kušnirová 7.6.1866 Ambrušovce 7.6.1866 Ambrušovce
3. Ján Kušnir 12.3.1868 Ambrušovce 14.9.1868 Baranie 2
V úmrtnom liste vek 17 týždňov.
4. Ján Kušnir 4.1.1870 Baranie
- Sobáš: 15.10.1894 - Anna rod. Starinská
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1869. Narodil sa zrejme niekedy koncom roku 1869 a pokrstený bol až v januári alebo sčítanie prebehlo v prvých dňoch roku 1870.
Potomkovia:
1. Kušnir 30.7.1895 30.7.1895
2. Eva rod. Kušnirová 30.7.1895 30.7.1895
5. Adam Kušnir 24.10.1873 Baranie 23.5.1875 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 25.5.1875.
6. Mária rod. Kušnirová 16.2.1876 Baranie 23.11.1880 Baranie
7. Alžbeta rod. Kušnirová 21.2.1878 Baranie 18.4.1879 Baranie
V matrike PNV v úmrtnom liste dátum úmrtia 17.4.1879, otec Jozef Kušnir, matka Anna Adamčiková.
8. Alžbeta rod. Kušnirová 20.5.1879 Baranie 16.11.1880 Baranie
9. Štefan Kušnir 4.4.1883 Baranie


Dom číslo 3

4. Onufrij Lazorčak 6.10.1821 Starina 18.10.1875 Baranie
V matrike obce Starina 6.10.1821 narodený Onufriy, otec Vasko Miskivski, matka Eva Lazorová. Odtiaľ pravdepodobne meno Lazorčak.
Ako manželka v úmrtnom liste spomínaná Helena Hudaková.
V sobášnom liste uvedený ako Andrej Lazorčak a vek 23 (1827), Alžbetin vek bol 19 (1831).
Manželka:
1. Alžbeta Lazorčaková rod. Kušnírová 1835 Ambrušovce 7.1.1877 Baranie
- Sobáš: 22.7.1850 - Onufrij Lazorčak
Volali ju aj Helena. V krstnom liste syna Jána je uvádzaná ako Helena Kušnírová, v úmrtnom liste manžela ako Helena Hudáková a vo vlastnom úmrtnom liste ako Helena Lazorčaková.
V úmrtnom liste bola uvedená ako Helena Lazorčaková, bola manželkou Onufrija Lazorčaka a umrela vo veku 51 rokov, jej rok narodenia by bol teda 1826.
Potomkovia:
1. Mária rod. Lazorčaková 1851 Ambrušovce
- Sobáš: 20.2.1870 - Andrej Duhoň, 23 ročný, Ľutina.
V sobášnom liste uvedený vek 19 rokov, teda rok narodenia 1851.
2. Anna rod. Lazorčaková 19.9.1853 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Kušnirová, otec iba ako Onufri. V sčítaní uvedený rok narodenia 1858.
3. Ján Lazorčak 14.3.1857 Baranie 21.6.1857 Baranie
4. Zuzana rod. Lazorčaková 23.8.1858 Baranie 25.3.1895
- Sobáš: 24.5.1880 - Štefan Gecy
V úmrtnom liste: Zuzana Lazorčáková, manželka Jána Martausa, Baranie, vek 35 rokov. Pochovaná bola 27.3. v Pečovskej Novej vsi.
Manžel:
1. Štefan Gecy 29.8.1858 Baranie 26.2.1888 Baranie
- Sobáš: 24.5.1880 - Zuzana rod. Lazorčaková
Matka v rodnom liste uvedená ako Mária Blaščaková. Krstný otec Michal Soroka ešte býval v Baraňom.
Potomkovia:
1. Ján Gecy 19.7.1881 Baranie
2. Mária rod. Gecyová 22.10.1884 Baranie 1.1.1888 Baranie
3. Alžbeta rod. Gecyová 21.4.1887 Baranie 23.8.1887 Baranie
4. Anna rod. Martaus 28.7.1889
5. Jozef Martaus 3.8.1890
5. Jozef Lazorčak 28.8.1860 Baranie
Manželka:
Potomkovia:
1. Ján Lazorčak 1.3.1884 Baranie
2. Štefan Lazorčak 6.8.1889 Baranie
3. Mária rod. Lazorčaková 6.8.1889 Baranie 31.8.1891 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 31.8.1891 a matka uvedená ako Verona Fenďová.
4. Mária rod. Lazorčaková 13.10.1891 Baranie 26.10.1891 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 26.10.1891.
6. Ján Lazorčak 18.12.1862 Baranie
- Sobáš: 18.6.1894 - Alžbeta rod. Borsová
Matka v rodnom iste uvedená ako Helena Kušnírová. V sčítaní uvedený rok narodenia 1865.
Manželka:
1. Alžbeta rod. Borsová 21.2.1869 Ambrušovce 1
- Sobáš: 18.6.1894 - Ján Lazorčak
Potomkovia:
1. Jozef Lazorčak 1912 Ambrušovce


Dom číslo 4

5. Ján Gerbery 1832 Hradisko 25.1.1888
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Zuzany a umrel vo veku 60 rokov.
V sobášnom liste: Ján, slobodný z Hradiska, 31 ročný. Barbara Švedová, vdova, Baranie 7, 33 ročná.
Manželka:
1. Barbara Gerberiová Štegenová rod. Kušnirová 1837 Ambrušovce 14.10.1891
- Sobáš:
27.1.1868 - Ján Gerbery
11.7.1888 - Ján Čekan
Bola dcérou Michala Kušnira, ako potvrdzuje jej sobášny list z roku 1888.
V sobášnom liste: Ján, GK, Hanigovce, 60 ročný, vdovec; Barbora, RK, Baranie, 51 ročná, vdova. Jánov otec bol Pavol, Barborin otec Michal.
V úmrtnom liste: pôvod zo Zámutova, bydlisko Baranie, vek 60 rokov, manželka Jána Čekana.
Potomkovia:
1. Juliana rod. Gerberyová 14.11.1868 Baranie 11.12.1868 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
2. Ján Gerbery 17.11.1869 Baranie 30.3.1873 Baranie
3. Štefan Gerbery 24.8.1871 Baranie 24.3.1872 Baranie
Matka uvedená ako Barbora Štegenová
4. Ján Gerbery 20.7.1873 Baranie
Matka v rodnom liste Barbora Štegenová.
5. Katarína rod. Gerberyová 7.12.1875 Baranie 11.3.1877 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Štegenová


Dom číslo 5

6. Michal Timura 1829 Starina
Manželka:
1. Anna Timurová rod. Blaščaková
Z rodného listu Demetera Timuru nie je zrejmé, či Anna Blaščaková je manželkou práve tohto Michala, ale vzhľadom vekový rozdiel medzi Annou Novákovou a Michalom Timurom, je predpoklad, že Novaková bola jeho druhou ženou. Anna Blaščaková zomrela pravdepodobne niekedy pred rokom 1856.
Potomkovia:
1. Demeter Timura 29.5.1852 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Blaščaková. Demeter sa nespomína v sčítaní ani v ďalších matričných záznamoch, je možné, že umrel niekedy pred rokom 1869. Avšak je aj možné, že Anna Blaščaková nebola Michalovou manželkou a bola to iná rodina, ktorá sa pred sčítaním v roku 1869 odsťahovala z Baranieho.
2. Ján Timura 10.5.1856 Baranie 26.6.1861 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Osifová.
3. Michal Timura 30.9.1857 Baranie 27.12.1858 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková.
4. Mária rod. Timurová 1858 Baranie
5. Anna rod. Timurová 14.3.1859 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
6. Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová 19.6.1860 Baranie
- Sobáš:
29.10.1883 - Michal Fenďa
19.6.1888 - Ján Hojsak
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sčítaní uvedený rok narodenia 1862.
Manžel:
1. Ján Hojsak 1842
Priženil sa z Ambrušoviec do Baranieho
V sobášnom liste Ján 47 ročný, Alžbeta 28. Obaja uvádzaní ako vdovci. Alžbeta bola vdovou po Michalovi Fenďovi.
2. Michal Fenďa 1862 Baranie 9.12.1887
Michal sa ženil 27 ročný, rok narodenia by mal byť 1856, Alžbeta sa vydávala 19 ročná, rok narodenia 1864. Môže byť aj dcérou druhého Michala.
V úmrtnom liste uvedený vek 33 rokov, teda rok narodenia mohol byť 1854. Pravdepodobne zamrzol pri vrchu Besná (ad montem "Beszna" congelatus). Pochovaný bol v Šome.
Potomkovia:
1. Ján Fenďa 22.1.1885 Baranie 2.5.1890 Baranie
2. Michal Fenďa 3.10.1886 Baranie
3. Andrej Hojsak 9.2.1889 Ambrušovce 9.3.1889 Ambrušovce
V rodnom liste poznámka, že umrel 9.3.1889
4. Andrej Hojsak 29.1.1890 Ambrušovce
5. Juraj Hojsak 2.5.1891 Ambrušovce 21.10.1894 Ambrušovce
6. Mária rod. Hojsaková 17.4.1893 Ambrušovce
7. Alžbeta rod. Hojsaková 1.4.1895 Ambrušovce
7. Katarína rod. Timurová 3.4.1862 Baranie 16.3.1863 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
8. Ján Timura 9.12.1863 Baranie
- Sobáš: 24.1.1887 - Anna Timurová rod. Vargová
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sobášnom liste z roku 1887 sa uvádza rok narodenia 1863. V sčítaní uvedený rok narodenia 1865.
Manželka:
1. Anna Timurová rod. Vargová 1868
- Sobáš: 24.1.1887 - Ján Timura
Potomkovia:
1. Ján Timura 12.5.1888 Baranie
2. Anna rod. Timurová 15.3.1892 Baranie
9. Michal Timura 23.5.1866 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
Manželka:
1. Mária Timurová Starinská rod. Vargová 14.4.1864
- Sobáš:
24.10.1881 - Ján Starinský
24.1.1887 - Michal Timura
V sčítaní z 1869 bol rok narodnia 1865
Potomkovia:
1. Mária rod. Timurová 3.3.1888 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Starinski Joanna - teda žena zomrelého Jána Starinského.
2. Anna rod. Timurová 14.6.1890 Ambrušovce
3. Alžbeta rod. Timurová 7.7.1894 Ambrušovce
10. Katarína rod. Timurová 13.6.1868 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Osifová
11. Štefan Timura 23.9.1870 Baranie
- Sobáš: 17.7.1893 - Katarína rod. Vargová
Matka v rodnom liste Anna Osifová
Manželka:
1. Katarína rod. Vargová 27.7.1873 Ambrušovce 16
- Sobáš: 17.7.1893 - Štefan Timura
Potomkovia:
1. Ján Timura 24.3.1894 Baranie
12. Katarína rod. Timurová 1.7.1872 Baranie 21.11.1872 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Osifová
13. Mária rod. Timurová 26.11.1873 Baranie 14.1.1875 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
14. Andrej Timura 26.11.1873 Baranie 23.1.1884 Baranie
V rodnom liste uvedená matka Anna Novaková a dátum úmrtia 23.1.1884.
15. Mária rod. Timurová 8.7.1876 Baranie 20.7.1876 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
16. Andrej Timura 14.7.1881 Baranie
Matka v rodnom liste Anna Novaková
V roku 1899 emigroval do Ameriky.1


Dom číslo 6

7. Štefan Gecik 2.3.1822 Terňa
Otec v rodnom liste Juraj Gecik, matka Anna Osivčinová. V sčítaní uvedený rok narodenia 1820. Ďalší Štefan Gecik sa narodil v Terni 23.7.1824 - otec Ján, matka Katarína Kolesárová.
Manželka:
1. Anna Geciková rod. Blaščaková 1824 Lenartov 26.7.1890 Baranie
V úmrtnom liste uvedený vek 66 rokov, rok narodenia teda 1824.
Potomkovia:
1. Anna rod. Geciková 18.11.1852 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Blaščaková
2. Mária Straková rod. Gecyová 3.5.1862 Baranie 17.6.1890 Baranie
- Sobáš: 12.11.1888 - Michal Straka
Ako matka v rodnom liste uvedená Anna Blaščaková.
Manžel:
1. Michal Straka 1865 Hanigovce
Michal bol 25 ročným vdovcom, Anna 18 ročná, slobodná.
V sobášnom liste z roku 1888 je uvedené, že je 23 ročný a je synom Juraja z Hanigoviec.
Potomkovia:
1. Ján Straka 9.9.1889 Baranie 6.3.1890 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 6.3.1890.


Dom číslo 7

8. Andrej Orlovský 1820 Starina
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Orlovská 6.10.1851 Baranie
2. Ján Orlovský 19.2.1854 Baranie
- Sobáš: 22.11.1880 - Anna Orlovská rod. Kovaľová
Ako otec v rodnom liste uvedený Andrej Miščik?
Manželka:
1. Anna Orlovská rod. Kovaľová 1859
- Sobáš: 22.11.1880 - Ján Orlovský
Potomkovia:
1. Mária rod. Orlovská 29.1.1882 Baranie
2. Alžbeta rod. Orlovská 21.8.1886 Baranie 2 6.3.1887 Baranie
3. Štefan Orlovský 10.7.1858 Baranie
V sobášnom liste: Štefan, GK, 24 ročný, Baranie, slobodný; Alžbeta, dcéra Falata z Olejníkova, RK, slobodná.
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Orlovská 9.12.1884 Baranie
4. Anna rod. Orlovská 28.8.1860 Baranie 20.12.1860 Baranie
5. Anna rod. Orlovská 15.9.1861 Baranie 17.1.1862 Baranie
6. Helena rod. Orlovská 9.11.1862 Baranie
7. Juraj Orlovský 1863 Ambrušovce
- Sobáš: 1.11.1880 - Mária Koščová, dcéra Andreja zo Šomy.
S manželkou Máriou bývali pravdepodobne v Sabinove, kde sa im 6.11.1891 narodil syn Ján (údaj matrika Drienica).
Podľa sobášneho listu mal Juraj 24 rokov, mal by sa narodiť v roku 1856.
8. Peter Orlovský 27.10.1864 Baranie 18.12.1864 Baranie
9. Adam Orlovský 27.10.1864 Baranie 3.1.1865 Baranie
10. Mária rod. Orlovská 1865 Baranie 5.9.1879 Baranie
Rok narodenia vypočítaný z úmrtného listu. Záznam o krste chýba, je možné, že ide o Máriu, dcéru Andreja Blaščaka, narodenú 30.1.1866.
11. Anna rod. Orlovská 23.3.1867 Baranie 12.12.1868 Baranie
12. Mária Maďarová rod. Orlovská 17.11.1869 Ambrušovce
- Sobáš: 19.11.1888 - Juraj Maďar
Manžel:
1. Juraj Maďar 25.8.1864 Ambrušovce 12
- Sobáš: 19.11.1888 - Mária Maďarová rod. Orlovská
V sčítaní z 1869 uvedený rok 1865
Potomkovia:
1. Štefan Maďar 29.12.1888 Baranie 24.3.1890 Baranie
V rodnom liste poznámka, že umrel 24.3.1890.
2. Ján Maďar 22.2.1890 Baranie 11.6.1890 Baranie
V rodnom liste je dátum úmrtia 2.6.1890.
3. Mária rod. Maďarová 6.7.1891 Baranie
13. Anna Straková rod. Orlovská 16.9.1872 Baranie
- Sobáš: 22.9.1890 - Michal Straka
Manžel:
1. Michal Straka 1865 Hanigovce
Michal bol 25 ročným vdovcom, Anna 18 ročná, slobodná.
V sobášnom liste z roku 1888 je uvedené, že je 23 ročný a je synom Juraja z Hanigoviec.
Potomkovia:
1. Anna rod. Straková 18.8.1891 Baranie
V krstnom liste poznámka o úmrtí 7.1.1902.


Dom číslo 8

9. Ján Blaščak 1830 Ambrušovce
Manželka:
1. Zuzana Blaščaková rod. Mašľarová 20.7.1836 Majdan
Otec v rodnom liste Jozef Mašľar, matka Anna Savková. Podľa sčítania rok narodenia 1840.
Potomkovia:
1. Štefan Blaščak 24.4.1857 Baranie
V sobášnom liste: Štefan, Baranie, rímsko-katolík, slobodný, 25 ročný; Katarína, Majdan, grécko-katolíčka, slobodná, 19 ročná.
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Blaščaková 3.8.1882 Baranie
2. Anna rod. Blaščaková 25.7.1884 Olejníkov
Narodila sa v Olejníkove, pokrstená bola vo farnosti Ľutina. Ako matka uvedená Katarína Krehlíková.
3. Ján Blaščak 23.2.1886 Baranie 1.3.1886 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Lučkaninová.
4. Štefan Blaščak 1.1.1887 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Lučkaninová.
5. Alžbeta rod. Blaščaková 18.1.1889 Baranie 3.2.1889 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Katarína Bartošová.
6. Ján Blaščak 5.12.1889 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Katarína Krehlíková.
7. Andrej Blaščak 20.10.1891 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená Katarína Krehliková.
8. Peter Blaščak 5.7.1893 Baranie
9. Juraj Blaščak 1896 Baranie 10.6.1896 Baranie
10. Andrej Blaščak 26.11.1899 Baranie
11. Michal Blaščak 1902 Baranie
2. Anna rod. Blaščaková 9.12.1858 Baranie
3. Ján Blaščak 10.10.1860 Baranie
4. Anna rod. Blaščaková 1862 Baranie
5. Michal Blaščak 4.1.1863 Baranie
6. Mária rod. Blaščaková 12.7.1864 Baranie
7. Štefan Blaščak 1866 Baranie
8. Juraj Blaščak 28.11.1867 Baranie
Manželka:
1. Zuzana Blaščaková rod. Kovaľová 1864 Drienica
- Sobáš: 19.5.1890 - Juraj Blaščak
V sobášnom liste uvedené, že sa vydávala 26 ročná a bola dcéra Andreja z Drienice.
Potomkovia:
1. Ján Blaščak 25.1.1892 Baranie
2. Juraj Blaščak 5.1.1894 Baranie
V rodnom liste poznámka, že pravdepodobne zahynul ako vojak v roku 1914.
3. Mária rod. Blaščaková 3.1896 Baranie 22.4.1896 Baranie
9. Jozef Blaščak 6.2.1869 Baranie
10. Peter Blaščak 27.4.1871 Baranie
- Sobáš: 21.1.1895 - Anna Blaščaková rod. Kusková
Manželka:
1. Anna Blaščaková rod. Kusková 19.11.1874 Baranie
- Sobáš: 21.1.1895 - Peter Blaščak
V rodnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
11. Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková 21.4.1874 Baranie
- Sobáš: 16.11.1891 - Ján Kusek
Manžel:
1. Ján Kusek 1865 Ambrušovce
Potomkovia:
1. Andrej Blaščak 24.11.1892 Baranie
2. Anna rod. Kuseková 21.5.1894 Baranie 20.12.1895 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 20.12.1895.
12. Andrej Blaščak 8.6.1876 Baranie
13. Anna rod. Blaščaková 18.1.1881 Baranie


Dom číslo 9

10. Ján Novak 1835 Kríže
Manželka:
1. Mária Novaková rod. Polačková 1842 Ambrušovce 8
- Sobáš: 6.2.1866 - Ján Novak
V roku 1895 už nežila, jej manžel sa žení ako 60-ročný vdovec.
Podľa sčítania rok narodenia 1849.
V sobášnom liste uvedené meno manžela Ján Križanský, 24 ročný z Baranieho. Ide nepochybne o Jána Nováka, narodeného v roku 1835(podľa sčítania, podľa SL 1842) v obci Kríže.
2. Mária Mihalková rod. Borsová 1853 Ambrušovce
- Sobáš:
20.10.1873 - Ján Mihalik Mihalko
28.7.1895 - Ján Novak
V roku 1873 (sobáš), žila v dome č. 18
V sčítaní z roku 1869 uvedený rok narodenia 1854, pri sobáši 1853.
V sobášnom liste z roku 1895 Mária uvedená ako Hudáková (rodená Hudáková Borsová), 40-ročná vdova po Jánovi Mihalikovi. Ženích Ján Novák, 60-ročný, vdovec.
Potomkovia:
1. Ján Novak 17.9.1862 Baranie
V krstnom liste je poznámka, že umrel v Amerike, matka uvedená ako Mária Polačková.
2. Eva rod. Novaková 22.9.1864 Baranie
V rodnom liste uvedená matka Mária Pjateková a otec Jozef Novak
3. Mária rod. Novaková 2.3.1866 Baranie
Otec uvedený ako Ján Osif Novak, matka Mária Petrin?
4. Mária rod. Novaková 1867 Baranie
5. Jozef Novak 12.3.1868 Baranie 29.10.1868 Baranie
V rodnom liste uvedená matka ako Mária Polačková.
V úmrtnom liste matka uvádzaná ako Mária Pjateková.
6. Jozef Novak 20.8.1869 Baranie 6.2.1875 Baranie
V rodnom liste otec uvedený ako Jozef Novak.
7. Juraj Novak 26.1.1872 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Polačková, Pjataková.
8. Mária rod. Novaková 1.5.1874 Baranie
9. Ján Eliáš Novak 1.8.1876 Baranie 23.3.1877 Baranie
10. Andrej Novak 21.3.1878 Baranie


Dom číslo 10

11. Eliáš Soroka alias Fenďa 22.7.1828 Starina 25.1.1881 Baranie
V krstnom liste otec Štefan Fenďa, matka Eva Sorotluková.
V úmrtnom liste uvedené, že pochádzal zo Stariny a vek úmrtia 53 rokov, teda rok narodenia 1828.
Manželka:
1. Katarína Fenďová rod. Mižiková 2.1.1835 Starina
V rodnom liste otec Ján Mišik, matka Anna Drabcinová. V sčítaní rok narodenia 1830
Potomkovia:
1. Mária rod. Fenďová 1.8.1857 Baranie
V sčítaní z roku 1869 rok narodenia 1858.
Potomkovia:
1. Anna rod. Maďarová 12.10.1877 Ambrušovce 12 19.2.1884 Ambrušovce 12
2. Peter Soroka 2.7.1859 Baranie 14.3.1860 Baranie
3. Anna rod. Soroková 6.11.1861 Baranie 5.6.1862 Baranie
V rodnom liste matka uvedená matka Katarína Orlovská.
4. Michal Fenďa 1862 Baranie 9.12.1887
Michal sa ženil 27 ročný, rok narodenia by mal byť 1856, Alžbeta sa vydávala 19 ročná, rok narodenia 1864. Môže byť aj dcérou druhého Michala.
V úmrtnom liste uvedený vek 33 rokov, teda rok narodenia mohol byť 1854. Pravdepodobne zamrzol pri vrchu Besná (ad montem "Beszna" congelatus). Pochovaný bol v Šome.
Manželka:
1. Alžbeta Fenďová Hojsaková rod. Timurová 19.6.1860 Baranie
- Sobáš:
29.10.1883 - Michal Fenďa
19.6.1888 - Ján Hojsak
Matka v rodnom liste Anna Novaková. V sčítaní uvedený rok narodenia 1862.
Potomkovia:
1. Ján Fenďa 22.1.1885 Baranie 2.5.1890 Baranie
2. Michal Fenďa 3.10.1886 Baranie
5. Verona Lazorčaková rod. Soroková 3.3.1864 Baranie
Manžel:
1. Jozef Lazorčak 28.8.1860 Baranie
Potomkovia:
1. Ján Lazorčak 1.3.1884 Baranie
2. Štefan Lazorčak 6.8.1889 Baranie
3. Mária rod. Lazorčaková 6.8.1889 Baranie 31.8.1891 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 31.8.1891 a matka uvedená ako Verona Fenďová.
4. Mária rod. Lazorčaková 13.10.1891 Baranie 26.10.1891 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 26.10.1891.


Osoby s neznámym číslom domu

12. Anna rod. Jurečková
Potomkovia:
1. Ján Seman Jurečkiv 1.4.1860 Baranie 23.5.1860 Ambrušovce
Narodil sa slobodnej matke.
2. Anna rod. Jurečková 24.4.1861 Baranie
Narodila sa slobodnej matke.

13. Katarína rod. Repková 1812 26.5.1847
Potomkovia:
1. Auxim? Repko 4.1847 Baranie 25.5.1847

14. Ilona rod. Filiková 1845 20.7.1847 Baranie

15. Zuzana rod. Miháliková 1807 8.8.1847 Baranie

16. Ján Basista
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Basistová 6.9.1848 Baranie

17. Štefan Birčák
Manželka:
1. Anna Birčáková rod. Geczy
Je možné, že ide o Annu Gecikovú, dcéru Štefana Gecika.
Potomkovia:
1. Ján Birčák 22.2.1871 Baranie

18. Štefan Blaščak
Manželka:
Potomkovia:
1. Erža rod. Blaščaková 26.11.1849 Baranie

19. Andrej Blaščak
Manželka:
Potomkovia:
1. Juraj Blaščak 27.4.1856 Baranie
2. Mária rod. Blaščaková 30.1.1866 Baranie

20. Michal Blaščak 1791 26.9.1869 Baranie

21. Michal Džmura
Manželka:
Potomkovia:
1. Ján Džmura 17.7.1854 Baranie

22. Gábor Filik 1842 30.6.1847 Baranie

23. Štefan Gecy
Manželka:
Potomkovia:
1. Michal Gecy 29.10.1856 Baranie 1.11.1856 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Mária Blaščaková
2. Štefan Gecy 29.8.1858 Baranie 26.2.1888 Baranie
- Sobáš: 24.5.1880 - Zuzana rod. Lazorčaková
Matka v rodnom liste uvedená ako Mária Blaščaková. Krstný otec Michal Soroka ešte býval v Baraňom.
Manželka:
1. Zuzana rod. Lazorčaková 23.8.1858 Baranie 25.3.1895
- Sobáš: 24.5.1880 - Štefan Gecy
V úmrtnom liste: Zuzana Lazorčáková, manželka Jána Martausa, Baranie, vek 35 rokov. Pochovaná bola 27.3. v Pečovskej Novej vsi.
Potomkovia:
1. Ján Gecy 19.7.1881 Baranie
2. Mária rod. Gecyová 22.10.1884 Baranie 1.1.1888 Baranie
3. Alžbeta rod. Gecyová 21.4.1887 Baranie 23.8.1887 Baranie

24. Andrej Halik
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Haliková 11.7.1847 Baranie
2. Andrej Halik 11.11.1849 Baranie
Ako matka udávaná Borbola Jelešeď?

25. Ján Hitrik 1841
- Sobáš: 16.4.1893 - Júlia Jacišinová, 32 ročná, slobodná z Renčišova.
Pravdepodobne bude synom Andreja Chitrika.
V sobášnom liste Ján uvádzaný ako 52 ročný vdovec.

26. Andrej Chitrik
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Chitriková 8.10.1850 Baranie

27. Ján Jasenský
Manželka:
1. Alžbeta Jasenská rod. Lazorčaková
Možno to bude manželka Onufrija Lazorčaka.
Potomkovia:
1. Mária rod. Jasenská 6.4.1878 Baranie
2. Ján Jasenský 1.6.1880 Baranie

28. Matúš Karafa 1799 5.12.1847 Baranie

29. Andrej Karafa 1830 22.2.1848 Baranie

30. Mária Karafová 1813 7.6.1853 Baranie

31. Ján Krajčír
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Krajčírová 1846 30.6.1847 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je dcérou Jána a Anny.
2. Tomáš Krajčír 28.1.1849 Baranie

32. Ján Krupa? 1843 6.3.1893 Baranie
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Márie Hudakovej.
Potomkovia:
1. Ján Krupka 4.5.1893 5.5.1893 Ambrušovce
Matka v rodnom liste - Mária Hudaková. Je možné, že ide o Máriu Mihalkovú rod. Borsovú *1853 a spomínaný otec Ján Krupka je Ján Mihalik alias Krupa.

33. Michal Kušnir 1799 16.2.1865 Baranie 3
V úmrtnom liste uvedený vek 66 rokov.
Manželka:
1. Alžbeta Kušnirová rod. Ghimerová 1797 10.8.1847 Ambrušovce
Manželka Michala Kušnira, vek 50 rokov.
2. Anna Kušnirová 1812 22.3.1869 Baranie 10
V úmrtnom liste poznámka, vdova po Michalovi, vek 57 rokov.
Potomkovia:
1. Zuzana Kuseková rod. Kušnirová 30.3.1836 Ambrušovce
V sčítaní uvedený rok narodenia 1842.
Manžel:
1. Ján Kusek 1836 ?
Potomkovia:
1. Ján Kusek 1865 Ambrušovce
Manželka:
1. Alžbeta Kuseková rod. Blaščaková 21.4.1874 Baranie
- Sobáš: 16.11.1891 - Ján Kusek
Potomkovia:
1. Andrej Blaščak 24.11.1892 Baranie
2. Anna rod. Kuseková 21.5.1894 Baranie 20.12.1895 Baranie
V rodnom liste uvedené úmrtie 20.12.1895.
2. Michal Kusek 20.2.1867 Baranie 19.6.1869 Baranie
V rodnom liste uvedený ako otec Michal Kusek (prepísaný ceruzou na Ján) a matka Anna Kuka (prepísaná na Zuzana).
V úmrtnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
3. Štefan Kusek 3.11.1868 Baranie 20.12.1871 Baranie
Krstný otec Ján Hojsak má uvedené bydlisko Baranie
4. Michal Kusko 20.1.1871 Baranie 20.12.1871 Baranie
V rodnom liste matka uvedená ako Zuzana Hudaková a dátum úmrtia 20.12.1871.
5. Mária rod. Kuseková 14.9.1872 Baranie
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Kušnírová.
6. Anna Blaščaková rod. Kusková 19.11.1874 Baranie
- Sobáš: 21.1.1895 - Peter Blaščak
V rodnom liste otec uvedený ako Ján Kusko.
Manžel:
1. Peter Blaščak 27.4.1871 Baranie
- Sobáš: 21.1.1895 - Anna Blaščaková rod. Kusková
8. Katarína rod. Kuseková 17.1.1880 Baranie 25.9.1896 Baranie
2. Barbara Gerberiová Štegenová rod. Kušnirová 1837 Ambrušovce 14.10.1891
- Sobáš:
27.1.1868 - Ján Gerbery
11.7.1888 - Ján Čekan
Bola dcérou Michala Kušnira, ako potvrdzuje jej sobášny list z roku 1888.
V sobášnom liste: Ján, GK, Hanigovce, 60 ročný, vdovec; Barbora, RK, Baranie, 51 ročná, vdova. Jánov otec bol Pavol, Barborin otec Michal.
V úmrtnom liste: pôvod zo Zámutova, bydlisko Baranie, vek 60 rokov, manželka Jána Čekana.
Manžel:
1. Ján Gerbery 1832 Hradisko 25.1.1888
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Zuzany a umrel vo veku 60 rokov.
V sobášnom liste: Ján, slobodný z Hradiska, 31 ročný. Barbara Švedová, vdova, Baranie 7, 33 ročná.
2. Adam Štegena 6.6.1867
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Márie Hudakovej a mal 43 rokov.
3. Ján Čekan 1828 Hanigovce
Potomkovia:
1. Anna rod. Štegenová 24.6.1856 Baranie
Umrela pravdepodobne pred rokom 1859.
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
2. Mária rod. Štegenová 24.6.1856 Baranie 4.11.1858 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
3. Zuzana rod. Štegenová 17.1.1858 Baranie 12.2.1859 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
4. Anna Starinská rod. Štegenová 28.12.1859 Baranie
Manžel:
1. Gmitro Demeter Starinský 1855 Ambrušovce
Pri narodení syna Jána (1876) uvdené meno v tvare Demeter a jeho manželka Anna rod. Štegenová (gr.kat).
Potomkovia:
1. Ján Starinský 26.9.1876 Ambrušovce 17 28.1.1884 Ambrušovce 13
2. Anna rod. Starinská 26.8.1879 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská 7.8.1881 Ambrušovce 7 16.8.1881 Ambrušovce 7
4. Anna rod. Starinská 24.9.1882 Ambrušovce 5 27.12.1883 Ambrušovce 15
5. Ján Starinský 8.3.1885 Ambrušovce 11
6. Alžbeta rod. Starinská 7.6.1888 Ambrušovce
7. Katarína rod. Starinská 16.9.1893 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
5. Michal Štegena 8.5.1861 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
6. Michal Štegena 15.9.1862 Baranie 7.12.1862 Baranie
7. Mária rod. Štegenová 16.10.1863 Baranie
8. Zuzana Starinská rod. Štegenová 20.4.1865 Baranie
- Sobáš: 6.11.1887 - Štefan Starinský
Manžel:
1. Štefan Starinský 21.2.1864 Ambrušovce 15
V sčítaní z 1869 mal rok narodenia 1866
Potomkovia:
1. Ján Starinský 29.9.1889 Ambrušovce 1.11.1889 Ambrušovce
V rodnom liste je poznámka, že umrel 1.11.1889
2. Katarína rod. Starinská 6.4.1891 Ambrušovce
3. Pavol Starinský 27.8.1893 Ambrušovce
Zmienka z Knihy strát 1. sv. vojny č. 553, z 13.4.1917. Paul Starinszky (*1894) bol ranený.
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
9. Helena rod. Štegenová 15.12.1866 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
10. Juliana rod. Gerberyová 14.11.1868 Baranie 11.12.1868 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
11. Ján Gerbery 17.11.1869 Baranie 30.3.1873 Baranie
12. Štefan Gerbery 24.8.1871 Baranie 24.3.1872 Baranie
Matka uvedená ako Barbora Štegenová
13. Ján Gerbery 20.7.1873 Baranie
Matka v rodnom liste Barbora Štegenová.
14. Katarína rod. Gerberyová 7.12.1875 Baranie 11.3.1877 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Štegenová
3. Jozef Kušnir Kuka 27.4.1839 Ambrušovce
Vyrastal v Ambrušovciach, odkiaľ sa v roku 1868 presťahoval do Baranieho.
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1834.
Manželka:
Potomkovia:
1. Jozef Kušnir 13.3.1864 Baranie
- Sobáš: 12.11.1888 - Anna rod. Poračová
Ako otec uvedený Jozef Kušnir alias Kuka, matka Anna Uhľarová.
V sobášnom liste: Jozef, Baranie, RK, 24 ročný, slobodný, rodičia: Jozef Kušnir, Anna Adamčiková; Anna, Olejníkov, RK, 18 ročná, slobodná, rodičia: Ján Poráč, Anna Novická.
Manželka:
1. Anna rod. Poračová
- Sobáš: 12.11.1888 - Jozef Kušnir
Potomkovia:
1. Anna rod. Kušnirová 27.1.1890 Baranie
2. Mária rod. Kušnirová 21.6.1891 Baranie 23.7.1891 Baranie
3. Ján Kušnir 27.9.1894 Baranie
4. Mária rod. Kušnirová 3.1896 Baranie 19.5.1896 Baranie
2. Anna rod. Kušnirová 7.6.1866 Ambrušovce 7.6.1866 Ambrušovce
3. Ján Kušnir 12.3.1868 Ambrušovce 14.9.1868 Baranie 2
V úmrtnom liste vek 17 týždňov.
4. Ján Kušnir 4.1.1870 Baranie
- Sobáš: 15.10.1894 - Anna rod. Starinská
V sčítaní z roku 1869 bol rok narodenia 1869. Narodil sa zrejme niekedy koncom roku 1869 a pokrstený bol až v januári alebo sčítanie prebehlo v prvých dňoch roku 1870.
Potomkovia:
1. Kušnir 30.7.1895 30.7.1895
2. Eva rod. Kušnirová 30.7.1895 30.7.1895
5. Adam Kušnir 24.10.1873 Baranie 23.5.1875 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 25.5.1875.
6. Mária rod. Kušnirová 16.2.1876 Baranie 23.11.1880 Baranie
7. Alžbeta rod. Kušnirová 21.2.1878 Baranie 18.4.1879 Baranie
V matrike PNV v úmrtnom liste dátum úmrtia 17.4.1879, otec Jozef Kušnir, matka Anna Adamčiková.
8. Alžbeta rod. Kušnirová 20.5.1879 Baranie 16.11.1880 Baranie
9. Štefan Kušnir 4.4.1883 Baranie

34. Janko Kušnir Kuka
Manželka:
Potomkovia:
1. Jozef Kušnir 16.4.1861 Baranie

35. Michal Mertin
Manželka:
Potomkovia:
1. Mária rod. Mertinová 28.11.1852 Baranie

36. Anton Mihalik 1844 28.1.1848 Baranie

37. Andrej Mika
Manželka:
1. Zuzana Miková 1823 27.4.1864 Baranie

38. Juraj Mojžeš 1803 25.4.1848 Baranie
Manželka:
1. Zuzana Mojžešová 1805 9.5.1850 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je manželkou Juraja.

39. Peter Murin
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Murinová 6.5.1850 Baranie

40. Mária Novaková
Bola spomínaná ako krstná mama vo viacerých krstných listoch pred rokom 1866 a išlo asi o matku Jána Novaka. Nemohlo ísť o jeho manželku Máriu Novakovú rod. Polačkovú, pretože tá mala sobáš až v roku 1866.

41. Ján Osifčin

42. Mária Osifčinová

43. Michal Paraščak
Manželka:
Potomkovia:
1. Zuzana rod. Paraščaková 25.5.1847 Baranie
2. Andrej Paraščak 6.1847 10.7.1847 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je synom Michala.

44. Michal Polačok 1811 28.6.1847
Potomkovia:
1. Anna rod. Polačková 1835 20.7.1847 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je dcérou Michala.
2. Mária rod. Poľačková 1841 9.7.1847 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je dcérou Michala.
3. Mikuláš Polačok 1843 20.7.1847 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je synom Michala.
4. ? Polačok 1845 31.7.1847 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je synom Michala.

45. Ján Poskuňak
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Poskuňaková 5.4.1850 Baranie

46. Zuzana Smotrilová 1793 29.1.1869 Baranie

47. Michal Straka 1865 Hanigovce
Michal bol 25 ročným vdovcom, Anna 18 ročná, slobodná.
V sobášnom liste z roku 1888 je uvedené, že je 23 ročný a je synom Juraja z Hanigoviec.
Manželka:
1. Mária Straková rod. Gecyová 3.5.1862 Baranie 17.6.1890 Baranie
- Sobáš: 12.11.1888 - Michal Straka
Ako matka v rodnom liste uvedená Anna Blaščaková.
2. Anna Straková rod. Orlovská 16.9.1872 Baranie
- Sobáš: 22.9.1890 - Michal Straka
Potomkovia:
1. Ján Straka 9.9.1889 Baranie 6.3.1890 Baranie
V rodnom liste uvedený dátum úmrtia 6.3.1890.
2. Anna rod. Straková 18.8.1891 Baranie
V krstnom liste poznámka o úmrtí 7.1.1902.

48. Adam Štegena 6.6.1867
V úmrtnom liste uvedené, že bol manželom Márie Hudakovej a mal 43 rokov.
Manželka:
1. Barbara Gerberiová Štegenová rod. Kušnirová 1837 Ambrušovce 14.10.1891
- Sobáš:
27.1.1868 - Ján Gerbery
11.7.1888 - Ján Čekan
Bola dcérou Michala Kušnira, ako potvrdzuje jej sobášny list z roku 1888.
V sobášnom liste: Ján, GK, Hanigovce, 60 ročný, vdovec; Barbora, RK, Baranie, 51 ročná, vdova. Jánov otec bol Pavol, Barborin otec Michal.
V úmrtnom liste: pôvod zo Zámutova, bydlisko Baranie, vek 60 rokov, manželka Jána Čekana.
Potomkovia:
1. Mária rod. Štegenová 24.6.1856 Baranie 4.11.1858 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
2. Anna rod. Štegenová 24.6.1856 Baranie
Umrela pravdepodobne pred rokom 1859.
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
3. Zuzana rod. Štegenová 17.1.1858 Baranie 12.2.1859 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
4. Anna Starinská rod. Štegenová 28.12.1859 Baranie
Manžel:
1. Gmitro Demeter Starinský 1855 Ambrušovce
Pri narodení syna Jána (1876) uvdené meno v tvare Demeter a jeho manželka Anna rod. Štegenová (gr.kat).
Potomkovia:
1. Ján Starinský 26.9.1876 Ambrušovce 17 28.1.1884 Ambrušovce 13
2. Anna rod. Starinská 26.8.1879 Ambrušovce 17
3. Mária rod. Starinská 7.8.1881 Ambrušovce 7 16.8.1881 Ambrušovce 7
4. Anna rod. Starinská 24.9.1882 Ambrušovce 5 27.12.1883 Ambrušovce 15
5. Ján Starinský 8.3.1885 Ambrušovce 11
6. Alžbeta rod. Starinská 7.6.1888 Ambrušovce
7. Katarína rod. Starinská 16.9.1893 Ambrušovce
Matka v rodnom liste uvedená ako Anna Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
5. Michal Štegena 8.5.1861 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová
6. Michal Štegena 15.9.1862 Baranie 7.12.1862 Baranie
7. Mária rod. Štegenová 16.10.1863 Baranie
8. Zuzana Starinská rod. Štegenová 20.4.1865 Baranie
- Sobáš: 6.11.1887 - Štefan Starinský
Manžel:
1. Štefan Starinský 21.2.1864 Ambrušovce 15
V sčítaní z 1869 mal rok narodenia 1866
Potomkovia:
1. Ján Starinský 29.9.1889 Ambrušovce 1.11.1889 Ambrušovce
V rodnom liste je poznámka, že umrel 1.11.1889
2. Katarína rod. Starinská 6.4.1891 Ambrušovce
3. Pavol Starinský 27.8.1893 Ambrušovce
Zmienka z Knihy strát 1. sv. vojny č. 553, z 13.4.1917. Paul Starinszky (*1894) bol ranený.
Matka v rodnom liste uvedená ako Zuzana Adamová (podľa mena otca - Adam Štegena)
9. Helena rod. Štegenová 15.12.1866 Baranie
Ako matka uvedená Barbara Kušnirová

49. Michal Šuťak
Manželka:
Potomkovia:
1. Štefan Šuťak 22.1.1872 Baranie

50. Mária Timurová 1803 15.9.1853 Baranie

51. Michal Uhrin
Manželka:
Potomkovia:
1. Anna rod. Uhrinová 6.3.1850 Baranie
2. Mária rod. Uhrinová 15.8.1852 Baranie

52. Ján Vančík
Manželka:
Potomkovia:
1. Mikuláš Vančík 1846 30.4.1848 Baranie
Z úmrtného listu nie je isté, či je synom Jána.
2. Peter Vančík 3.7.1847 Baranie

  1. New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online
    New York (Ellis Island) - zoznam imigrantov. 1892 - 1924. Dostupné online. Andras Timura, Baranya, príchod do New Yorku 18.11.1899, 17 ročný, meno lode - Oldenburg, slobodný, nalodený v meste Bremen.
 
Prečítané: 7611x, publikované: 21.6.2017, posledná aktualizácia: 21.6.2017
Čergov na Facebooku
facebook
Vyhľadaj
Tipy
Naposledy pridané
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Náhodná fotografia
Aktuálny záber - Lysá
webCam
Podporujeme
Kúp si svoj strom
RSS